header

Pagina overzicht

 

Universele Eredienst

Alle religies kunnen volgens de Soefi wegen zijn om tot God te komen en ieder kiest zijn weg die het beste bij hem of haar past. Daarom wordt in de Universele Eredienst voor elke religie een kaars ontstoken als symbool voor het licht dat deze bepaalde religie aan de wereld brengt. Zo ook de kaars voor allen die het licht van de waarheid in de duisternis van menselijke onwetendheid hebben hooggehouden. Bovendien wordt gelezen uit de heilige boeken van zes grote godsdiensten.

Confraternity of the Message

Bij de Confraternity of the Message worden de Soefi gebeden in het Engels gesproken. Het gaat hierbij niet alleen om de bekende gebeden Saum, Salat en Khatum, maar ook om enkele andere prachtige, geïnspireerde gebeden die bedoeld zijn om ons dieper op de Geest van Leiding af te stemmen. Tijdens de Confraternity worden ook zogenaamde sura's (zinnen uit de gebeden) in mantravorm gezongen. De Confraternity of the Message is een prachtige manier om je op de Universele Eredienst af te stemmen.

Dienst van religieuze eenheid (Informele Eredienst)

Dienst zonder voorgangers waaraan we, gezeten in een kring, bijdragen kunnen leveren. 

 

N.B. Al onze diensten zijn openbaar. U bent van harte welkom!