header

Pagina overzicht

 

DIENSTEN

Als we uitstijgen boven de verschillen, beginnen we te begrijpen dat de naam en vorm van deze religie of die religie alleen maar een uiterlijk omhulsel is over die religie, die er altijd was, die er altijd is en die er altijd zal zijn. God is één, de waarheid is één. Hoe kunnen er dan twee religies zijn? Er is één religie, de enige religie. Ja, we wonen in verschillende landen, maar onder één hemel. Zo hebben we ook vele kerken, maar één God. Vele heilige boeken, maar één wijsheid. Vele zielen, maar één Geest, de enige geest van God.

- Hazrat Inayat Khan -

 

Al onze diensten zijn openbaar. Je bent van harte welkom! 

 

Universele Eredienst | Dienst van Religieuze EenheidAltaar met zeven kaarsen

Uitgangspunt van de diensten is dat alle religies wegen kunnen zijn
om tot God te komen en ieder kiest de weg die het beste bij hem
of haar past. De mystieke kern van alle religies worden geëerd als
inspiratiebron.

Daarom wordt er tijdens de diensten voor elke religie een kaars aangestoken als symbool voor het licht dat deze bepaalde religie aan de wereld brengt. Daarnaast ontsteken we een kaars als symbool voor allen, bekend en onbekend aan de wereld, die het licht van de waarheid in de duisternis van menselijke onwetendheid hebben hooggehouden. We lezen uit de heilige geschriften van de grote wereldreligies en spreken gebeden uit.

Bij de Universele Eredienst staat er een altaar, waarop de kaarsen en de heilige geschriften een plek hebben. Er zijn drie voorgangers, waarvan één een voordracht verzorgt. 
Bij de Dienst van Religieuze Eenheid zitten we met elkaar in een cirkel. Er is één voorganger die met de aanwezigen de dienst vorm geeft, waardoor er ruimte is voor interactie.

 

Confraternity of the Message

Bij de Confraternity of the Message worden de Soefi gebeden in het Engels gesproken. Het gaat hierbij niet alleen om de gebeden Saum, Salat en Khatum, maar ook om enkele andere prachtige, geïnspireerde gebeden die bedoeld zijn om ons dieper op de Geest van Leiding af te stemmen. Tijdens de Confraternity worden ook zogenaamde sura's (zinnen uit de gebeden) in mantravorm herhaald. De Confraternity of the Message is een prachtige manier om je op de Universele Eredienst af te stemmen en vindt daarom plaats voorafgaand aan de Universele Eredienst

Daily service

De eerste zondag van de maand organiseren we een online dienst via Zoom, bestaande uit de Confraternity en een Daily Service. Dit is een korte viering met symboliek, stilte, het lezen van een tekst van Hazrat Inayat Khan en gebed. Als je op de mailinglijst van Soeficentrum Amsterdam staat, krijg je hiervoor automatisch een uitnodiging. Aanmelden voor de mailinglijst kan bij Amir Smits: amir-020@hotmail.com


Elkaar ontmoeten met tekst en muziek rondom een thema

Op de 5e zondag van de maand organiseren we de gelegenheid om elkaar te ontmoeten rondom een bepaald thema. Er worden teksten gelezen van Hazrat Inayat Khan en andere inspirerende leermeesters en er wordt muziek gespeeld.
Als deelnemer is er ruimte iets in te brengen dat aansluit bij het thema, bijvoorbeeld een gedicht, een korte tekst of mooie muziek. Met het oog op het samenstellen van het programma vragen we je dit uiterlijk een week van tevoren kenbaar te maken bij Saida (Theodora) Bos, soefi.eredienst@gmail.com

Aanmelden: Als je belangstelling hebt deze dienst bij te wonen en je staat nog niet op de mailinglijst van Soeficentrum Amsterdam, dan kun je je aanmelden bij Amir Smits: amir-020@hotmail.com

Praktische informatie

In het programma vind je de data en tijden van de diensten in 2021. 

Locatie: Gezien de huidige omstandigheden komen we tot nader bericht alle zondagen van januari - juni 2022 online samen. De link om deel te nemen wordt per mail naar je toegestuurd. Mocht de situatie veranderen, dan informeren we daarover op deze plek en via een mail.
Als je belangstelling hebt een dienst bij te wonen en je staat nog niet op de mailinglijst van Soeficentrum Amsterdam, dan kun je je aanmelden bij Amir Smits: amir-020@hotmail.com