header

Pagina overzicht

 

DIENSTEN

Als we uitstijgen boven de verschillen, beginnen we te begrijpen dat de naam en vorm van deze religie of die religie alleen maar een uiterlijk omhulsel is over die religie, die er altijd was, die er altijd is en die er altijd zal zijn. God is één, de waarheid is één. Hoe kunnen er dan twee religies zijn? Er is één religie, de enige religie. Ja, we wonen in verschillende landen, maar onder één hemel. Zo hebben we ook vele kerken, maar één God. Vele heilige boeken, maar één wijsheid. Vele zielen, maar één Geest, de enige geest van God.

- Hazrat Inayat Khan -

 

Al onze diensten zijn openbaar. Je bent van harte welkom! 

 

Universele Eredienst | Dienst van Religieuze EenheidAltaar met zeven kaarsen

Uitgangspunt van de diensten is dat alle religies wegen kunnen zijn om tot God te komen en ieder kiest de weg die het beste bij hem of haar past. De mystieke kern van alle religies worden geëerd als inspiratiebron.

Daarom wordt er tijdens de diensten voor elke religie een kaars aangestoken als symbool voor het licht dat deze bepaalde religie aan de wereld brengt. Daarnaast ontsteken we een kaars als symbool voor allen, bekend en onbekend aan de wereld, die het licht van de waarheid in de duisternis van menselijke onwetendheid hebben hooggehouden. We lezen uit de heilige geschriften van de grote wereldreligies en spreken gebeden uit.

Bij de Universele Eredienst staat er een altaar, waarop de kaarsen en de heilige geschriften een plek hebben. Er zijn drie voorgangers, waarvan één een voordracht verzorgt. 
Bij de Dienst van Religieuze Eenheid zitten we met elkaar in een cirkel. Er is één voorganger die met de aanwezigen de dienst vorm geeft, waardoor er ruimte is voor interactie.

 

Confraternity of the Message

Bij de Confraternity of the Message worden de Soefi gebeden in het Engels gesproken. Het gaat hierbij niet alleen om de gebeden Saum, Salat en Khatum, maar ook om enkele andere prachtige, geïnspireerde gebeden die bedoeld zijn om ons dieper op de Geest van Leiding af te stemmen. Tijdens de Confraternity worden ook zogenaamde sura's (zinnen uit de gebeden) in mantravorm herhaald. De Confraternity of the Message is een prachtige manier om je op de Universele Eredienst af te stemmen en vindt daarom plaats voorafgaand aan de Universele Eredienst.


Elkaar ontmoeten met tekst en muziek rondom een thema

Op de 5e zondag van de maand organiseren we de gelegenheid om elkaar te ontmoeten rondom een bepaald thema. Er worden teksten gelezen van Hazrat Inayat Khan en andere inspirerende leermeesters en er wordt muziek gespeeld.

Aanmelden: Als je belangstelling hebt deze dienst bij te wonen en je staat nog niet op de mailinglijst van Soeficentrum Amsterdam, dan kun je je aanmelden soeficentrum020.ljoeba@gmail.com 

Praktische informatie

Locatie
De diensten worden gehouden in de Moddemanzaal van Vrijburg, Herman Gorterstraat 31 in Amsterdam.
Als je belangstelling hebt een dienst bij te wonen en je staat nog niet op de mailinglijst van Soeficentrum Amsterdam, dan kun je je aanmelden bij het secretariaat soeficentrum020.ljoeba@gmail.com