header

Pagina overzicht

298DB26D B4D3 40B9 9D0C 6892EC2E7DF5
  
Gespreks- en stilteavonden
Deze avonden beginnen om 19.45 uur. Ze worden gehouden op De Wouden 1, Assen. Voor informatie en/of aanmelding kun je contact opnemen met NasiBan en Gert: 0592-501254; E-mail: soefi.assen(at)ziggo.nl. Er zijn geen kosten aan deze avonden verbonden.

 

Meditatie

Deze activiteit biedt de mogelijkheid om in het drukke leven van alle dag even stil te worden en tot jezelf te komen.

Op het programma kunnen staan:meditatie

 • Muziek
 • Meditatie
 • Geleide meditatie
 • Ademhalingsoefeningen
 • Het gezamenlijk zeggen van een Wazifa/mantra

Iedere avond heeft een eigen invulling waarbij centraal staat dat er op iedere avond een moment van inkeer in jezelf in stilte is en duurt ongeveer een uur. Er wordt afgesloten met een kopje koffie of thee. Er zijn avonden op de dinsdag en de woensdag. De dinsdag is speciaal voor belangstellenden en beginners. De woensdagavond is voor mensen die iets meer vertrouwd zijn met het Soefisme.

De dinsdagavonden zijn op 1-3, 2-4, 30-4. 4-6 (de dinsdag voor de eerste woensdag van de maand). De woensdagavonden zijn op 2-3, 3-4, 1-5, 5-6 (eerste woensdag van de maand). Iedereen is welkom.

 

Spirituele Healing

Op uitnodiging. Namen kunnen worden doorgegeven via: soefi.assen@ziggo.nl. De avonden zijn op 16-1, 20-2, 20-3, 17-4, 15-5 (derde woensdag van de maand).

 

Verkenning van enkele spirituele gedachten

Onze huidige maatschappij is veel gericht op prestatie, bezit en status. Vaak is er minder aandacht voor het innerlijk leven. Deze activiteit biedt de mogelijkheid om samen een aantal spirituele gedachten te verkennen om zo tot een innerlijke verdieping te komeboeddhan. Centraal staat de uitwisseling van eigen gedachten, gevoelens en ervaringen. Hierbij krijgt een ieder de ruimte voor eigen inbreng en heeft de gelegenheid om zelf te bepalen wat hem of haar wel of niet aanspreekt. Daarnaast worden er gedachten over dit onderwerp vanuit het Soefisme ingebracht.

 

 

In de komende tijd komen aan de orde:

1. Praten/bidden/mediteren met 'God' en Soefi-gebeden

Op 14 november

 • Bidden en mediteren: Een eerste verkenning: Tot wie of wat en waarom bidden/mediteren we?
 • Het gebed Saum: Over de relatie tussen God en mens

Op 12 december

 • Wat betekenen dankbaarheid en nederigheid voor ons in het kader van bidden/mediteren?
 • Het gebed Salaat: Gevoed door liefde en inspiratie van God en mensen

Op 13 februari

 • Wat betekenen 'delen wat de mens bezig houdt', ' de roep van de minnar tot zijn geliefde' en ' eenwording' voor ons in het kader van bidden/mediteren?
 • Het gebed Khatoum: Bezieling en richting van handelen

 

2. Innerlijke groei

 • Op 13 maart: Geluk
 • Op 10 april: Wil, wens en verlangen
 • Op 8 mei: De kracht van de stilte
 • Op 12 juni: Het innerlijk leven
De avond duurt ongeveer 2 uur. Tussendoor is er tijd voor koffie of thee. Iedereen is welkom. Het is mogelijk om niet alle avonden bij te wonen. 

 

 

Gatha-klassen

Tijdens de Gatha-klassen staat een gedeelte uit het boek de Gatha’s centraal. Tevens zijn er ademhalingsoefeningen, stilte en muziek. Samen volgen we ons innerlijk pad en zoeken we naar verdieping en verinnerlijking. Deze avond is voor moerieds en broederschapsleden. De avonden duren ongeveer 2 uur en zijn op 23-1, 27-2, 27-3, 24-4 en 22-5.