header

Pagina overzicht

 2344477E CDA4 4DD2 9351 A6DC9B84F1AF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Soefi Boodschap

Het universeel soefisme is een spirituele levenshouding die een antwoord geeft op het verlangen van mensen naar geestelijke groei en vrijheid. Het is voedsel voor onze ziel.

De mystieke kern van alle religies wordt geëerd als de inspiratiebron voor het universeel soefisme. Het helpt mensen hun ego te beteugelen, hun hart te openen, het licht van hun ziel te ontdekken en zich te richten op liefde, harmonie en schoonheid.

Universeel soefisme is een kompas voor het dagelijks leven, want soefi’s willen in het volle leven staan om hun idealen waar te maken.

 

 

De Vereniging Universeel Soefisme Assen streeft de volgende doelstellingen na:

1. Het inspireren, ondersteunen en begeleiden van mensen op hun spirituele pad, gebaseerd op het gedachtegoed van

    de Indiase Soefi leraar Hazrat Inayat Khan.

2. Het zichtbaar maken van de diepe eenheid die er is tussen alle mensen en al het leven op aarde, waarbij liefde en

    respect de gemeenschappelijke basis is om elkaar te ontmoeten.

3. Het samen werken met alle organisaties die vanuit de traditie van Hazrat Inayat Khan het Soefisme vorm geven.

4. Het ruimte bieden aan het gedachtegoed van andere mystieke bronnen en leraren uit verleden en heden.

 

Stilte150803 shellperry

In stilte … voorbij je gedachten …

vind je innerlijke rust.

 

Waar wordt het woord van God gehoord?

In stilte.

 

Spreken is een levensteken.

Stilte het leven zelf.