header

Pagina overzicht

Hazrat Inayat Khan in Arnhem

1921 - 1923  Een belangwekkende boodschap dringt door tot Arnhem.

Je zou denken dat een oosters uitziend persoon met een zwarte baard in 1921 toch wel het eerst zou opvallen in het station van Arnhem. Toch had de man die hem in de schemer op het perron stond op te wachten, hem kennelijk over het hoofd gezien. Gelukkig was Hazrat Inayat Khan een 'ziener'. Hij sprak als eerste hém tussen andere wachtenden aan: 'Baron Van Tuyll?' Het was de jonge baron H. van Tuyll van Serooskerken, die in Arnhem woonde. Hij nam de gast mee naar zijn villa aan de Velperweg 37. 

 

HIK in Arnhem


Van dat eerste bezoek van Hazrat Inayat Khan aan Arnhem weten we niet veel af (het was in januari 1921). Des te meer van het tweede in september van dat jaar. De Arnhemsche Courant berichtte op 8 september uitvoerig over twee goedbezochte lezingen in de Vrijmetselaarsloge aan de Rijnstraat 42 (nu 'Theater aan de Rijn'). De onderwerpen waren 'De dans van de ziel' en 'De roes van het leven' en de inleiding werd verzorgd door mevrouw Tony de Ridder, de bekende schrijfster uit Oosterbeek.

Had Hazrat Inayat Khan een voorkeur voor Arnhem? In 1922 kwam hij terug (het moet 15-16 april zijn geweest; het is bekend dat Hazrat Inayat Khan van 1 tot 17 april van dat jaar in Nederland verbleef en het waren de laatste paar dagen van zijn bezoek aan ons land). 

Een korte herhaling van Inayat Khans bezoek aan Arnhem (en aan Nijmegen een dag later) vond plaats op 15 januari 1923. Ditmaal was hij te gast bij mevrouw Leembruggen, in wier handschrift de lezing, die heette: 'Het Woord dat verloren ging', kompleet is overgeleverd.

Al die keren kwam Hazrat Inayat Khan in Arnhem de Soefi-Boodschap brengen. En dit in een reeds rijk voorzien geestelijk landschap van religieuze en levensbeschouwelijke richtingen. Er waren onder meer diverse r.k. parochies, protestantse kerken, een joodse synagoge, een vrijmetselaars loge en een theosofische vereniging.

 HIK in Arnhem2

 

Wat had de 'Soefi-Boodschap' voor Arnhem toe te voegen? Het bezoek van Inayat Khan bracht de universele gedachte dat je je leven en overtuigingen niet hoeft te veranderen, slechts te verdiepen, en dat dat voor allen, in geestelijke vrijheid, geldt: leven vanuit je hart, vanuit dezelfde geestelijke bron.

We kunnen gelukkig zeggen dat de komst van Hazrat Inayat Khan vrucht gedragen heeft. In zijn 'Biography' geeft hij zelf aan, dat hij voor het verspreiden van de 'Soefi-boodschap' in Nederland snel vier bruggenhoofden wist te slaan: Den Haag, Amsterdam, Haarlem en Arnhem.

Het Soeficentrum, mag sinds 1999 gebruik maken van het nieuwe Vrijmetselaarsgebouw aan de Velperweg 360 te Arnhem, vanuit Arnhem gezien net voorbij Bronbeek. De outillage in dit gebouw is perfect, met een sfeervolle tempelzaal, daarnaast verschillende andere geschikte ruimten. Daar worden de Universele Erediensten en Informele diensten van het Soefi-Centrum Arnhem gehouden, waarbij iedereen welkom is: iedere eerste zondag van de maand om 11.00 uur, behalve in juli en augustus.

Het is duidelijk het ‘Soefi-centrum voor Arnhem en omstreken’ geworden. Mensen uit Nijmegen, Zutphen, Doetinchem, Dieren, Wageningen, ja zelfs uit Beugen zijn trouwe bezoekers van ons centrum. Ouders van jonge kinderen hoeven op de zondagen van de Universele Eredienst niet thuis te blijven vanwege hun kinderen, want er is een kinderklasje waar verhalen worden verteld. De kinderen geven hier zelf creatieve vormen aan.

In December is er telkens een ‘Lichtdienst’, waarin de kinderen een rol spelen. Dit is de laatste jaren bekend en geliefd geworden. Uitgaande van de zuster- en broederschap gedachte 'dragen’ vrijwilligers allerlei functies en activiteiten die van het centrum uitgaan. En zo is het, naar wij ons voorstellen, door Hazrat Inayat Khan ook bedoeld, toen hij nu meer dan 95 jaar geleden voet zette op Arnhemse bodem.