header

Pagina overzicht

 

 

 

Universele Eredienst. 

Alle godsdiensten kunnen volgens de Soefi wegen zijn om tot God te komen.

Ieder kiest zijn weg die het beste bij hem of haar past. Daarom wordt in de Universele Eredienst voor de zes grote wereldgodsdiensten een kaars ontstoken als symbool voor het licht dat deze bepaalde godsdienst aan de wereld brengt.

Inayat Khan heeft een vorm gevonden om de eenheid van religieuze idealen aanschouwelijk te maken. Het goddelijk licht dat in de loop der eeuwen door profeten - de boodschappers van God - aan de wereld is gebracht, wordt symbolisch voorgesteld door het licht dat boven het altaar brandt en waaruit de zeven kaarsen op de altaartafel worden aangestoken.

De wereldgodsdiensten die door deze kaarsen worden gesymboliseerd, zijn het hindoeïsme, het boeddhisme, de godsdienst van Zarathoestra, de joodse godsdienst, het christendom en de islam. De zevende kaars is het symbool voor alle bekende en onbekende mensen die in de wereld het licht van de waarheid in de duisternis van menselijke onwetendheid hebben hooggehouden. Op het altaarkleed is het soefi-embleem aangebracht: een gevleugeld - dus bevrijd - hart. Religie werkt immers niet beperkend, maar bevrijdend. In het hart bevindt zich een wassende maan die de ontvankelijkheid van het hart symboliseert voor het goddelijke licht dat wordt voorgesteld door de vijfpuntige ster.

Tijd:    11.00 uur   

Adres: Bloemendalstraat 11, Zwolle

Wanneer: iedere 4e zondag van de maand

NB in juli en augustus zijn er geen diensten.

Informatie bij Ragini Pierik, T 038 422 05 64

 

 

 

Informele dienst

Deze heeft een informeel karakter. In plaats van een altaar is er een kleine tafel met twee kaarsen en wierook. Een aantal mensen leest, naar aanleiding van een thema, uit de heilige boeken van de wereldgodsdiensten. Bovendien vertellen zij hun persoonlijke bevindingen bij het zoeken naar de betreffende passage. Ook u kunt als bezoeker iets over het thema zeggen. Om de waardigheid van de dienst te bewaren en om zoveel mogelijk ruimte te geven aan ieders ervaringen, vermijden we discussie

Iedereen is van harte welkom.

Tijd:     10.00 uur   

Adres:   Engelandseweg 19, Wezep

Wanneer: 2e zondag van de maand

NB  de maanden juli en augustus is er geen dienst
Informatie bij Peter & Joepe T 038-3763377