header

Pagina overzicht

 

Voor een soefi is waarheid de enig ware religie.
Hij ziet die als een zee.

Voor hem zijn alle geloofsovertuigingen golven van die zee.

Hazrat Inayat Khan

                                                               

Universele erediensten van 11.00-12.00uur.

Op basis van de verschillende geschriften vindt een korte lezing plaats.

Tijdens de dienst wisselen spreken, stilte en muziek elkaar af.

De diensten zijn voor iedereen toegankelijk.


Er zijn twee vormen van eredienst:  De formele dienst en de informele dienst.

Bij de formele dienst is een altaar opgesteld.  
Voor iedere religie wordt een kaars aangestoken als symbool van het licht dat deze religie aan de wereld brengt.

Een informele dienst heeft geen altaar en de aanwezigen zitten in een kring.
De kring symboliseert dat wij allemaal, waar we ons ook bevinden op onze innerlijke reis, gelijkwaardig zijn aan elkaar en elkaar nodig hebben op onze weg.


In ons centrum houden wij 10 diensten per jaar, waarvan 6 formeel en 4 informeel.
De erediensten zijn altijd op zondag van 11.00 - 12.00 uur

Datum: Laatste zondag van de maand (in juli en augustus is er geen dienst)

Lokatie: Huize het Oosten (Maconieke ruimte, volg bordjes Soefidienst), Jan Steenlaan 25 in Bilthoven.

Let op : Alleen op 31 maart 2019 in de Woudkapel, Beethovenlaan 21, Bilthoven

 

De aanstaande Eredienst is op zondag 28 april 2019 van 11.00-12.00 uur.

Lokatie : Huize het Oosten

Spreker : Rama Lieftink      Thema is : "Ons levenspad"

 

Verwijzingen naar verschillende geschriften:

Hindoe geschrift

Beter is het de eigen levensplicht onvolkomen te vervullende dan die van een ander met goed gevolg. Ja, het is beter aan de vervulling van de eigen plicht ten onder te gaan.
Zich aan de plicht van anderen te wijden brengt op ons levenspad gevaar.

 

Boeddhistisch geschrift

Zalig is de mens die tot de belichaming van de waarheid geworden is.
Want deze heeft zijn doel bereikt en is zelf 1 geworden met de waarheid.
Deze overwint, hoewel hij misschien gewond is.
Deze is gelukkig, hoewel hij onder het verdriet lijdt.
Deze is sterk, hoewel hij of zij bijna bezwijkt onder de last op het levenspad.
Deze is onsterfelijk, hoewel zijn lichaam zal sterven.
Want het wezen van de ziel is onsterfelijk

 

Zoroastrisch geschrift

Alle goede wegen leiden tot de Heer.
Een ieder bewandele die weg die bij zijn aanleg past.
Aan de Heer vragen we doorzettingsvermogen en doortastendheid.
Dat vraag ook ik U Heer.
Want verwezenlijken wil ik Uw waarheid.

 

Joods geschrift

Welnu, moge de Heer je terzijde staan.
Zodat je zult slagen voor de Heer, je God, een tempel te bouwen zoals Hij jou heeft voorzegd.
Wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen.

 

Christelijk geschrift

Onze Vader die in de hemel zijt
Uw Naam worde geheiligd
Uw rijk kome
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schuld
Zoals wij aan anderen hun schuld vergeven En leidt ons niet in bekoring
Maar verlos ons van het kwade
Want van U is het koninkrijk
En de kracht
En de heerlijkheid tot in eeuwigheid
Amen 

 

Geschrift van de Islam

Hij, God is 1
Hij, God is de eeuwige.

Al Ahad, Ya Samad.

 

Gayan, Vadan, Nirtan

Wanneer we in ons leven God tot werkelijkheid brengen, zal God ons tot waarheid maken.

 

 
 
---