header

Spirituele Genezing

                                                                  

Het doel van spirituele genezing is de mensheid meer bewust te maken van de geneeskracht van de goddelijke geest. Om meer en meer het besef te wekken van de goddelijkheid van onze ziel, van de kracht van de goddelijke Genezer buiten ons en binnenin onszelf. En zoals gezegd wordt in het boek "De ziel, vanwaar, waarheen?" van Hazrat Inayat Khan:

 

"De ziel, die de goddelijke adem is, zuivert en geneest het instrument, ons lichaam en onze
mind, waar doorheen zij werkzaam is en brengt het opnieuw tot leven."

 

In een spirituele genezingskring, bestaande uit drie tot zeven personen, proberen wij ons leeg te maken en alle gedachten en gevoelens weg te laten vloeien, ons menselijk ego zo doorzichtig mogelijk te maken. Wij openen ons hart voor de goddelijke Liefde en het goddelijke Licht. Wij stemmen ons af op de goddelijke Genezer en de goddelijke Geneeskracht en proberen daar een kanaal voor te zijn. Degene  die de kring leidt, zegt de speciale genezingsgebeden en de andere deelnemers concentreren zich zo lang mogelijk op de naam van de zieke, die genoemd is. Wij denken gedurende de bijeenkomst helemaal niet aan ziekte. De leider van de groep zendt prana, energie op haar/zijn adem naar de mens in nood. Wij zijn geen genezers, wij proberen alleen een instrument te zijn en ons te openen voor de goddelijke Geneeskracht om die te ontvangen en dan door te geven aan degene die die kracht nodig heeft. Het is niet het massieve hout dat tot fluit wordt, het is de lege rietstengel.

Maar natuurlijk is het niet alleen mogelijk om zo'n instrument te zijn tijdens een spirituele genezingsbijeenkomst. Ieder ogenblik van ons leven kunnen wij ons hart openen voor de goddelijke Liefde en het goddelijke Licht en dat uitstralen naar alle mensen die dat nodig hebben. Vaak kan een woord, een blik of een aanraking een ander al bemoedigen. Wij zijn Gods handen, voeten en hart hier op aarde. Wij kunnen helpen alle ellende, alle pijn en verdriet te lenigen.

 

In één van de Githa Dhyana's staat:

"Als ons hart overvloeit van liefde, zijn ons lichaam en onze mind opgeladen met magnetisme en de kracht van dat magnetisme is zo groot dat het anderen, die duizenden mijlen van ons vandaan zijn, goed kan doen." 

Wat een prachtige mogelijkheden hebben wij, wat een voorrecht is het om ons daar bewust van te kunnen zijn! Wat een voorrecht om mens te zijn!