header

Pagina overzicht

mediterende man

 

 

 

 

Oriëntatie en voorbereiding

Door middel van bijeenkomsten met stilte en muziek, door lezingen en voordrachten te volgen op basis van Inayat Khans filosofie, en door het voeren van individuele gesprekken met iemand die mogelijk jouw toekomstige begeleider kan zijn, ontstaat er een groeiend begrijpen van de werkelijke betekenis van het soefisme, óók voor het gewone dagelijkse leven. Na een individuele, spirituele begeleiding door iemand met wie de betrokkene een band voelt, kan na verloop van tijd een inwijding plaatsvinden.

Zo'n begeleider is een man of vrouw die zelf geïnspireerd is door de Soefi Boodschap en die is ingewijd in de Innerlijke School. Die begeleiding geschiedt niet beroepsmatig. Inspiratie, ervaring, kennis, inzicht en sympathie zijn de voorwaarden om anderen op weg te helpen. Daarmee wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor het leven van een ander. Die ander, de leerling (moeried), draagt zijn of haar eigen verantwoordelijkheid, maar doordat zoveel uit de 'schatkamer' van Inayat Khan wordt aangereikt, kán dat ook.

Begeleiders moeten worden gezien als adviseurs aan wie, bij wijze van spreken, de weg kan worden gevraagd. Tussen leraar en leerling ontstaat een werkelijke vriendschapsband in wederzijds vertrouwen en respect, waarbij men ook van elkaar leert.

De inwijding zelf is geen occulte of geheimzinnige gebeurtenis. Het is een persoonlijk moment tussen inwijder en leerling; niet in woorden te vatten.

Als moeried krijg je individuele begeleiding. Daarbij horen ook geestelijke oefeningen die de moeried bij de inwijding ontvangt. Belangrijk zijn ook de verschillende klassen die gevolgd kunnen worden. Soefiwijsheid wordt eerst in gathaklassen doorgegeven en vervolgens in githaklassen. Dat zijn speciale bijeenkomsten waarbij, op basis van teksten van Inayat Khan, men zich in morele, religieuze en mystieke zin bezint op en verdiept in de vele aspecten van het leven.

Er wordt geluisterd met het hart en zo min mogelijk gediscussieerd.

Op die manier wordt leiding gegeven aan wie een werkelijk verlangen heeft om de waarheid te zoeken en in aanraking te komen met het goddelijke dat de Schepping doordringt.

Het gaat om een geleidelijk proces, zonder trucs, maniertjes of simulatie. Daarbij zijn oefeningen in concentratie, beschouwing en ademhaling een voorbereiding op de echte meditatie waarin een diepe ontspanning kan worden bereikt.