header

Pagina overzicht

 

goddelijke vonk 

 

De Goddelijke Vonk

Velen kennen het verlangen naar iets wat het materiële en het uitsluitend intellectuele te boven gaat. Er groeit op dit ogenlijk over de hele wereld op brede schaal een verlangen naar spiritualiteit.

Iets van dat verlangen kan worden verwezenlijkt door de goddelijke vonk te vinden die diep in ons aanwezig is: 'het Koninkrijk Gods is binnenin u'. Door die vonk aan te blazen, ontstaat er een vuur. Aan de gloed die dat vuur uitstraalt, kunnen anderen zich warmen, waardoor wij uiteindelijk zelf van binnenuit verlicht worden. Het instrument daarvoor, de 'blaasbalg', reikt Inayat Khan ons aan.