header

Pagina overzicht

  

licht aan het einde

 

De innerlijke school


De innerlijke school van de Soefi Beweging is een activiteit die is bedoeld om te werken aan innerlijke ontwikkeling, de realisatie van het Zelf. Dit pad begint met het krijgen van een inwijding door een persoonlijke begeleider.


‘Woorden kunnen alle dingen uitleggen die door het verstand te begrijpen zijn maar voor de ziel, die voorbij het menselijk verstand gaat, zijn woorden niet toereikend. De vraag : ‘Hoe kan iemand dan zijn ziel realiseren’ kan worden beantwoord met ‘door innerlijke ontwikkeling’. Inwijding betekent alleen een stap vooruit, een stap die met hoop en moed moet worden genomen, want zonder moed en hoop is het heel moeilijk een stap vooruit te nemen.’

Hazrat Inayat Khan


‘De innerlijke school van de Soefi Beweging - of de Esoterische School van Innerlijke Ontwikkeling die we Soefi Orde noemen (zoals dit staat vermeld in de statuten) - is een van de kernactiviteiten. Het doel is begeleiding te geven aan hen, die door de Soefi Boodschap een diep verlangen koesteren dit spirituele pad te volgen.’

Hazrat Inayat Khan