header

Wereldbroeder- en zusterschapBroeder- en zusterschap tussen mensen is één van de belangrijkste idealen van het het soefisme. Het is een moeilijk te verwezelijken ideaal, zeker wanneer je kijkt naar de gewelddadige geschiedenis van de mensheid. Broederschap werd als soefi-ideaal geformuleerd door Inayat Khan rond 1914, maar vond toen weinig weerklank. Zijn oproep tot verzoening ging verloren in het oorlogsgeweld.

De centrale boodschap van broederschap is dat God is liefde is en dat je medemens moet liefhebben.  De noodzaak tot broeder- en zusterschap is groter dan ooit, nu het geweld tussen Oost en West weer nieuwe vormen aanneemt.

friendship2Broederschap vanuit een spiritueel gezichtspunt betekent elkaar overtreffen in goedheid en vriendelijkheid. Niet je afvragen: wat hebben zij eigenlijk voor mij gedaan, maar proberen meer te doen voor iemand anders, zonder een tegenprestatie te verlangen. De ideeën van de soefi’s in alle tijden zijn altijd verschillend geweest van de gangbare opvattingen in de maatschappij, en toch ook weer niet zo verschillend dat ze voor mensen niet uitvoerbaar zouden zijn.

De soefi-ideeën houden in dat wanneer iemand iets aardigs doet voor de ander, hij dat doet omdat hij dat zelf graag wil. Zijn bevrediging zit in het goed doen en niet omdat hij er waardering voor terugkrijgt. Als hij er iets, bij wijze van waardering, voor terug denkt te krijgen, doet dat afbreuk aan de goedheid of vriendelijkheid. Als men denkt iets goeds te doen in de verwachting dat de ander iets terug doet, dan is dat ‘handel’. Iemand die denkt ‘misschien moet ik maar twee keer zoveel goed doen voor de ander van wie ik denk de helft terug te krijgen’ is er beroerd aan toe, want vroeger of later zal hij teleurgesteld worden. Een soefi leeft vanuit de vraag “handel ik juist?” Hij of zij oordeelt niet over anderen.

Nu er onder de mensheid zoveel verdeeldheid heerst, lijkt broederschap moeilijk in praktijk te brengen. En toch, wanneer  je broederschap in dit licht ziet, kun je het tot werkelijkheid maken. Wanneer je een ander je wil op wilt leggen roept dat weerstand op. Maar als je zegt: ‘Ik doe dat waarvan ik denk dat het goed en juist is. Ik hou me niet bezig met wat anderen vinden, ik doe wat ik kan’, ontstaat er ruimte.

Onze doelstelling is om in harmonie te komen met elkaar. In de familie van de Soefi Beweging is iedereen onze zuster en broeder. Iedereen mag fouten hebben, omdat niemand van ons kan zeggen dat hij zonder fouten is. Maar de werkelijke opdracht naar onze zusters en broeders is de fouten van de ander te verbergen. Zolang we dat niet doen, is er onvoldoende sympathie voor de ander. Er is geen éénheid in iemand die in de fouten van anderen niet zijn eigen fouten ziet. Dat is waaraan we werken, in de Boodschap van zuster- en broederschap.    
Goedheid, juist handelen en harmonie komen vanuit ons hart. Met dat gevoel willen we de fundering bouwen van de wereld zuster- en broederschap die bestemd is om de hele mensheid te dienen.


Teksten van Hazrat Inayat Khan bijeen gebracht door Maharani
Secretaris van de internationale zuster en broederschap

 Wilt U informatie ontvangen over lidmaatschap? Vul dan onderstaand formulier in:

Broeder- zusterschaps Contact formulier

Onderwerp(*)
Please write a subject for your message.

Uw naam(*)
Please let us know your name.

Email(*)
Please let us know your email address.

Message(*)
Please let us know your message.

 

 

 

                            ****************************************************

 

The International Sufi Movement's Activity called Universal Brotherhood and Sisterhood
invites all of good will to rise above distinctions and differences,
in an attunement to the great ideals of Love, Harmony and Beauty.