header

Broeder- en zusterschap


De idee van broeder- en zusterschap is een essentiële, dat wil zeggen onmisbare pijler van de Soefi Beweging. Zo belangrijk, dat het een van 10 grondgedachten is:

Er is één broederschap,

de menselijke broederschap die de kinderen van de aarde

zonder onderscheid verenigt in het vaderschap van God.
6e soefi gedachte

 

Hazrat Inayat Kahn heeft veel over broederschap gesproken. In de hierna volgende tekst zegt hij er het volgende over:

‘Ons voornaamste doel in het werk voor de broederschap is een beter begrip teweeg te brengen onder de verschillende klassen, onder de aanhangers van verschillende religies en onder mensen van verschillende rassen en nationaliteiten. We bedoelen hier niet mee dat we hen willen vermengen. Als dát ons idee zou zijn zou het een heel ander verhaal zijn. We willen de boerderijen waar tarwe wordt verbouwd boerderijen laten zijn waar tarwe wordt verbouwd. Laat er op de velden waar rijst groeit, rijst groeien. Laat er bos zijn, waar bos is, laat er tuinen zijn waar tuinen zijn. Alles is nodig. Onze ideeën gaan niet zover dat we alles in éénzelfde pan willen bereiden. Wij willen onze vingers niet zover uitrekken dat ze allemaal even lang zijn, want hun natuurlijke lengte is voor hen de gepaste lengte. Onze voorstelling van gelijkheid gaat niet zo ver. Ons streven is alleen er voor te zorgen dat het oosten en het westen, het noorden en het zuiden, zich naar elkaar toe keren in plaats van dat ze zich van elkaar afwenden.  

BLOEMENWij willen niet dat alle mensen in de wereld dezelfde religie, of dezelfde opvoeding, gewoonten en omgangsvormen hebben. Wij willen ook niet dat alle klassen één klasse worden, dat is onmogelijk. Wij willen dat alle klassen met elkaar één geheel vormen en dat toch elk individu zijn eigen individuele expressie behoudt. Wij willen dat alle landen hun eigenheid en hun individualiteit behouden en tegelijkertijd hun goede wil en vriendelijke gevoelens naar elkaar uiten. Wij willen, dat de verschillende rassen hun eigen gewoonten en ideeën behouden en tegelijkertijd elkaar begrijpen en wij willen dat de aanhangers van verschillende religies bij hun eigen religie blijven en tegelijkertijd naar elkaar toe tolerant worden.

Daarom is ons idee van broederschap op geen enkele wijze extreem. Onze beweegreden is niet de mensheid te veranderen, maar de mensheid te helpen op de weg naar het doel. Mensen kunnen tot één kerk behoren en toch met elkaar vechten. Ze zouden voor hetzelfde geld tot verschillende kerken kunnen behoren en elkaar desondanks kunnen begrijpen, elkaars religie kunnen respecteren en elkaar verdragen. Mensen kunnen tot één instelling behoren en het toch niet met elkaar eens zijn. Wat is dan de zin van die instelling?

Om die reden is het helemaal niet de taak van de Soefi Beweging om de hele mensheid één specifieke beweging te laten aanhangen, maar de mensheid te geven wat God ons heeft gegeven en haar dienstbaar te laten zijn aan Zijn zaak.’

Uit: Sociale Gatheka, nr 2

 

 Wilt U informatie ontvangen over lidmaatschap? Vul dan onderstaand formulier in:

Broeder- zusterschaps Contact formulier

Please write a subject for your message.

Please let us know your name.

Please let us know your email address.

Please let us know your message.

   

                            ****************************************************

 The International Sufi Movement's Activity called Universal Brotherhood and Sisterhood
invites all of good will to rise above distinctions and differences,
in an attunement to the great ideals of Love, Harmony and Beauty.