header

De wondere wegen van het hart
Open dag 7 Mei 2022

 

Na de inspiratie van de vorige Open Soefidag met het thema “Sta op en ga”, onderzoeken we deze lente welke wegen ons hart kan gaan. Iedereen is welkom op de Open Soefidag, zaterdag 7 mei, van 9.15 – 16.30 uur, in de Universel Murad Hassil aan de Zuidduinseweg 5 in Katwijk aan Zee. Op het programma staat onder andere een inleiding over het thema met soefi-oefeningen door Moershid Nawab Pasnak, de leider van de Internationale Soefi Beweging. Deze inleiding en oefeningen worden gegeven in het Engels maar worden ter plekke vertaald. Om in te schrijven stuur je een mailtje naar secretaris.sbn@soefi.nl en maak je € 45,- over op bankrekening NL48 TRIO 0379 4274 78 t.n.v. Stichting Soefi Beweging Nederland, met de vermelding ‘soefidag 7 mei 2022’. De ontvangst van de betaling geldt als aanmeldingsdatum.

flyer Open Soefidag 7 5 2022