header

 

 In Herinnering Ameen Carp (1927 - 2021)

Een toonaangevende leider

 

Ameen Carp

Ameen Carp, vele decennia een toonaangevend figuur in de Soefi Beweging, is 6 februari in alle rust van ons heengegaan. Louis Willem Carp is een groot deel van zijn leven betrokken geweest bij de Soefi Beweging. Toen hij op zijn achttiende Isabella van Stolk ontmoette, was dat niet alleen belangrijk omdat zij vijf jaar daarna zouden trouwen, maar ook omdat haar vader, Sirkar van Stolk, hem in contact bracht met het soefisme van Hazrat Inayat Khan. Sirkar was diens secretaris geweest en kende Inayat Khan dus van zeer nabij. In 1949 werd Wite door zijn schoonvader ingewijd. Hij kreeg de soefinaam Ameen, wat ‘de getrouwe’ betekent.

Na studie en dienstplicht vestigde hij zich in Kaapstad, werkte daar bij een bank en hielp bij het opzetten van het soeficentrum aldaar. In 1955 keerde hij met zijn gezin terug naar Rotterdam om de wijnhandel van zijn ernstig zieke vader over te nemen. Hij zorgde er samen met anderen voor dat het soeficentrum daar een eigen gebouw kreeg aan de Provenierssingel. Toen hij naar Wassenaar verhuisde, sloot hij zich aan bij het soeficentrum aan de Anna Paulownastraat. Daarmee begon een lange geschiedenis van verbondenheid met het soeficentrum Den Haag, die erin culmineerde dat hij daar in april 2016, op zijn 89e, geëerd is met het ridderschap in de Orde van Oranje Nassau – Ameen was toen vijftig jaar centrumleider.

Ameen Carp was als zeer toegewijd soefi op vele fronten actief. Na zijn carrière in de wijnhandel werd hij uitgever van spirituele boeken. Verder was hij van 1972 tot 2014 nationaal vertegenwoordiger van Soefi Beweging Nederland. Voorts is hij redacteur geweest van de Soefi-gedachte van 1983 tot 2014.

Geheel in de universele geest van de Soefi Boodschap van Inayat Khan heeft hij goede betrekkingen onderhouden met andere spirituele organisaties. Zo was hij gedurende zeventien jaar, tot medio 2013, voorzitter van de Vereniging religies voor Vrede. In Den Haag was hij mede-oprichter van de Haagse Raad voor Levensbeschouwingen en Religies. Hij onderhield goede contacten met de Inayati Orde, met Soefi Contact, en tal van andere soefi-organisaties.

Het ideaal dat hij nastreefde kwam naar voren in een van de vele artikelen die hij in de Soefi-gedachte schreef. Over het ideaal schreef hij: “In een zoeken naar een ideaal, komen vanzelf vragen bij de mens op: ‘Waarom ben ik geboren? Wat is het doel van deze schepping? Wat ligt er vóór de geboorte en wat daarna?’ In een antwoord hierop zegt de soefileraar: ‘De hele schepping is gemaakt om te ontwaken. Ontwaken geschiedt voornamelijk op twee manieren: één soort wordt geboorte genoemd, de geboorte van het lichaam. De andere soort wordt de geboorte van de ziel genoemd. Het soefisme schenkt de mens bij dit ontwaken drie belangrijke uitzichten: geestelijke vrijheid, de eenheid van religieuze idealen en dat er een goddelijke, onzichtbare leiding werkzaam is in ieder mens.’”

Dat dit niet zomaar alleen 'mooie woorden' waren, blijkt uit de manier waarop hij leiding gaf. Een eigenschap daarbij was, dat hij over onbelangrijke dingen en details heen keek. Over onbelangrijke dingen heen kijken en het vizier gericht houden op het ideaal: daar gaat het om – hij liet zich niet afleiden of uit het veld slaan door zaken van ondergeschikt belang.

Kenmerkend voor hem is wat hij in een ander artikel schreef: “Het gevaar van religieuze mensen is dat zij neerzien op mensen die niet-religieus zijn. Dat leidt tot bekrompenheid, hooghartigheid en verstarring. Jezus leerde: ‘Oordeel niet.’ Wij moeten beoordelen, maar niet veroordelen. Veroordelen verdeelt, het verbindt niet. Wij moeten alle mensen accepteren en omarmen zoals ze zijn en proberen, ongemerkt, hen iets te laten zien wat wij zelf hebben mogen ervaren.”

Op 16 februari jl, in zijn geliefde Haagse Soeficentrum, heeft een vanwege coronamaatregelen beperkte kring van familie en soefivrienden afscheid genomen van Ameen Carp, met een sobere maar indrukwekkende dienst, in de troostende overtuiging dat zijn ziel nu terugkeert naar het Licht en verenigd wordt met de Ene.