header

voorblad githas

Nieuwe vertaling Githa's

 

De Githa's zijn de oorspronkelijke lessen die Hazrat Inayat Khan aan zijn moerieds (leerlingen) gaf. De Engelse versie is echter, mede door het verouderde taalgebruik, voor veel Nederlandse moerieds lastig te lezen. De Nederlandse Publicaties Commissie heeft gezorgd voor een nieuwe Nederlandse vertaling. Een omvangrijk werk, waarvoor Krishna de Caluwé en Wieger Hellema de grondslag legden, en dat is voltooid door Sakina Janssen. Enkele fouten uit oude vertalingen zijn rechtgezet en de taal is aangepast aan deze tijd. Daardoor is deze vertaling uitstekend geschikt voor gebruik in Githaklassen.

Deze teksten zijn namelijk bedoeld voor gebruik in de Innerlijke School van de Nederlandse Soefi Beweging. Een esoterische scholing die moerieds na hun inwijding kunnen volgen. De Gatha’s zijn inleidende teksten; de Githa’s zijn gericht op oefeningen voor gevorderde moerieds. Omdat begeleiding door een inwijder daarbij van wezenlijk belang is, is de verspreiding van deze nieuwe vertaling dan ook beperkt tot die groep. Zij kunnen voor een exemplaar van de nieuwe vertaling contact opnemen met Zebunnisa Voestermans (zebunnisa.v@gmail.com). Het Nederlandse hoofd van de Innerlijke School, Amir Smits, zal ook alle inwijders hierover informeren.