header

 

Virussen van goede wil verspreiden

 

Hazrat Inayat Khan, de stichter van de Soefi Beweging, hield In de jaren twintig van de vorige eeuw zijn gehoor het volgende voor, over wat we kunnen doen in tijden van crisis:

“Is het niet treurig dat we vandaag de dag onder de meest beschaafde naties tegenwerking, een gebrek aan vertrouwen en angst voor oorlog zien? Het is vreselijk als je bedenkt dat de mensheid, hoewel ze vooruit lijkt te gaan, eigenlijk meer achteruit gaat dan ooit in de geschiedenis van de wereld. Zijn we aan het evolueren of gaan we achteruit? Wat ontbreekt is niet intellectueel van aard, want elke dag verzinnen mensen steeds meer vernuftige dingen. Wat ontbreekt er dan wel? De kwaliteit van het hart. Het lijkt alsof die kwaliteit elke dag dieper wordt begraven. Wat echt is aan de mens wordt zo vernietigd, het onechte deel van zijn wezen gaat door. Betere omstandigheden kunnen alleen worden bewerkstelligd door het individu dat zich realiseert dat het de ontwikkeling van het hart is dat dit kan bereiken, en niets anders.

Heel vaak zeggen mensen mij: 'Ja, alles wat u zegt is heel interessant, heel mooi, en ik wou ook dat de wereld kon worden veranderd. Maar hoeveel mensen denken zoals u? Hoe kun je dat bewerkstelligen?’ Ze komen met dit soort pessimistische opmerkingen. En ik zeg ze: 'Eén persoon komt in een land met een beetje kou of griep en het verspreidt zich. Als zoiets slechts zich kan verspreiden, kan zich dan ook niet de verheven gedachte verspreiden van liefde, vriendelijkheid en goedwillendheid ten opzichte van alle mensen? We moeten er dus voor zorgen dat er fijnere kiemen van goede wil zijn die van de een naar de ander gaan, van liefde en vriendelijkheid, van het gevoel van broederschap, van het verlangen naar spirituele evolutie; deze fijnere kiemen zullen meer effect hebben dan de andere, grovere. Als we allemaal zo optimistisch zouden zijn, als we allemaal op onze eigen bescheiden manier zo tewerk zouden gaan, zouden we veel kunnen bereiken.”