header


Vertalers gezocht

Het vertalen van de woorden van Inayat Khan is niet gemakkelijk maar het is wel een uitdaging!

in een oosterse rozentuin

Veel teksten van Inayat Khan zijn al in het Nederlands vertaald maar toe aan herziening omdat het woordgebruik niet meer van deze tijd is. Bovendien is een aantal boeken bijna uitverkocht. Het vernieuwde en verjongde Dutch Publication Committee (DPC) zoekt uitbreiding van de groep vertalers die deze uitdaging aangaat. Heb jij gevoel voor taal en vind je de teksten van Inayat Khan inspirerend? Meld je dan aan bij Jos van den Heuvel.

Hoog op de prioriteitenlijst van het DPC staan "De alchemie van het geluk" en "In een oosterse rozentuin". Bijna uitverkocht en toe aan een onderzoek of de vertaling voldoende bij deze tijd past zijn "Het innerlijk leven", "Metafysica"en "Mens, meester van zijn lot". Het eerste resultaat van het jonge DPC is een nieuwe vertaling van "De beker van Saqi", binnenkort beschikbaar met de Engelse en Nederlandse tekst naast elkaar.

Het vertalen ziet het DPC als een uitdaging. Want Inayat Khan heeft gezegd: "Don't change my words". Hoe ga je daarmee om als je vertaalt? Als je zijn Engels letterlijk vertaalt ontstaat slecht en moeilijk leesbaar Nederlands. Daar wordt niemand blij van. Of bedoelde hij: "Wijzig de essentie van mijn woorden niet!" Dan loop je het risico dat je er ongewild een eigen interpretatie aan geeft en dat vereist dus grote zorgvuldigheid en goede afstemming met andere vertalers. Je  wilt een duidelijke tekst maken maar tegelijkertijd de poëzie van zijn woorden niet verloren laten gaan. En wat doe je met voorbeelden die uit de tijd zijn en misschien niet meer begrepen worden?

de alchemie van het geluk

Het vertalen van de woorden van Inayat Khan is voor het DPC een gezamenlijke exercitie. Jos van den Heuvel zegt daar over: “We willen elkaar scherp houden. De een vertaalt of herziet een bestaande tekst, de ander is de "meelezer", zoals wij dat noemen. En misschien nog wel een derde…. Het is onze ervaring dat het heel goed werkt als meerdere mensen zich met een tekst bemoeien. Vergelijk het met een cryptogram: in je eentje is het oplossen maar moeizaam, maar als je de koppen bij elkaar steekt, gaat het gesmeerd en geniet je van elkaars invallen. We hebben de ervaring dat het vertalen leidt tot een bijzondere verdieping van de woorden van Inayat Khan.”

Tijdens het Soefiweekend in Lunteren op 27 en 28 oktober steken de vertalers de koppen bij elkaar. Jos: “We vinden het belangrijk dat de vertalers elkaar kennen, zodat ze bij elkaar te rade kunnen gaan. En we willen natuurlijk ook samen van gedachten wisselen over waar je tegenaan loopt bij het vertalen en hoe je dat zou oplossen.”

Ben je geïnteresseerd of wil je er meer over weten, mail dan naar Jos van den Heuvel of bel 06-51400982. Het DPC heeft een beleidsplan en een actuele inventarisatie van de beschikbare vertalingen en is bezig een vertaalwijzer te onwikkelen. Deze documenten kan je bij Jos opvragen.