header

Tekst van de maand mei 2017 

 

Zoals we weten is het basis principe van Spiritual Healing “dat de ziel die de goddelijke Adem is, de instrumenten van lichaam en mind waardoor ze werkt, zuivert, levend maakt en heelt”.(Vol 1The Soul, Whence and Whither p.171).

In dit bulletin willen we aandacht geven aan de adem, als zijnde  het echte leven in wezens en cruciaal voor onze gezondheid, geestelijke ontwikkeling en het vermogen om  spiritual healing werk te kunnen doen. Hoewel we dagelijks adem oefeningen doen, is het toch nuttig om van tijd tot tijd onze aandacht voor de adem te verfrissen.

Murshid merkt op:

“Regelmatige en ritmische ademhaling  geeft gezondheid aan lichaam en geest” en “de adem is een sleutel tot concentratie”.* Hij legt uit hoe: “de Soefi zijn geliefde ideaal in de schommel van zijn ademhaling legt. Ik herinner me het gezegde van mijn Murshid dat iedere adem die in het bewustzijn van de goddelijke Geliefde wordt ingeademd , de enge verdienste is en iedere in adem die zonder dit bewustzijn wordt ingeademd, het enige verlies is dat bestaat”.*

Reflectie

Laten we beginnen met nieuwsgierig te zijn naar onze adem. Merk op hoe de diepte, het volume, bereik en ritme van onze adem is. “Ademen we werkelijk volledig, met andere woorden vrij en diep?”*

Laten we ons vervolgens door de dag heen: “bewust zijn van elke ademhaling”*. Merk op wanneer je dat vergeten bent en breng dan met mildheid je bewustzijn terug naar elke ademhaling. Daarbij kan het behulpzaam zijn om er aan te denken hoe: “ Soefi’s van een bepaalde orde in het oosten het als hun plicht beschouwen om alle aanwezigen daaraan te herinneren. De een na de ander neemt deze plicht op zich. Dan roepen ze luid:"Hosh ba dam" en dit betekent:"Blijf je bewust van je adem".*

*Deze citaten komen uit Gatha Pasi Anfas Adem 2, 3-6.