header

Tekst van de maand december 2017 

Laten we deze maand  reflecteren op de volgende woorden van Murshid:

Geloof of echt geloof dat vertrouwen en overtuiging is, te samen met hoop zijn essentiële elementen van healing. (Vol IX, Part 1, Belief, p. 58)

Laten we deze maand  reflecteren op de volgende woorden van Murshid uit: Geestelijke Geneeskracht pag. 53/54:

Er bestaat geen ongeneeslijke ziekte, en we begaan een zonde tegen de volmaaktheid van het goddelijk zijn, als we de hoop op iemands genezing opgeven, want in die volmaaktheid is niets onmogelijk; alles is mogelijk.

Wij bekijken het met ons beperkte verstand, en maken de Goddelijke volmaaktheid even klein als wijzelf zijn; maar in werkelijkheid gaat de grootheid,  grootheid van de almachtige kracht, ons begrip te boven, en haar beperken zou zonder meer een dwaling zijn. 

Wat meestal plaatsvindt in het geval van zogenaamde ongeneeslijke ziekte is, dat de indruk die de patiënt krijgt uit het weten en voelen dat zijn ziekte niet genezen kan worden de wortel van zijn ziekte wordt, en dus de ziekte geworteld raakt in het geloof van de patiënt. Dan kan geen middel, geen hulp haar uitroeien. 

De beste behandeling die een genezer, een arts, een patiënt kan geven is hem eerst het geloof bijbrengen dat hij genezen kan worden, vervolgens een medicijn of genezingsbehandeling, welke methode hij ook gebruikt om hem te genezen”.

Dit zijn zeer krachtige en helpende wijze woorden, die we met wijsheid moeten begrijpen. En, natuurlijk, is het nodig om elke oppervlakkige interpretatie te vermijden die ons zou kunnen verleiden om een vorm van schuld of verwijt toe te schrijven aan onszelf of aan diegene die we willen helpen.