header

Tekst van de maand maart 2017 

Deze maand gaan we na hoe we een instrument van God kunnen zijn en worden in het kader van Spirituele Genezing.  Murshid herinnert ons hier aan:

“God alleen is de Genezer, en zij die hulp verlenen zullen alleen waarlijk genezen als zij deze waarheid altijd voor ogen houden, want het is niet het massieve hout dat tot fluit wordt, het is de lege rietstengel. De genezer is slechts het instrument dat God Zelf gebruikt, en alleen voor zover hij zijn eigen lagere persoonlijkheid opzij kan zetten en zijn leven kan opdragen en wijden aan de grote dienstverlening, zal hij succes hebben bij het werk dat hij heeft ondernomen….

Er wordt gezegd dat wij toe groeien naar het beeld van datgene wat wij gewoonlijk voor ogen hebben. Daarom zou dit het levensdoel moeten zijn van wie er naar streeft de mensheid te dienen als geestelijk genezer: de voortdurende en tot een gewoonte gemaakte contemplatie van het volmaakte ideaal, waarbij wij nadenken over de eigenschappen van de goddelijke schoonheid en ons hart afgestemd houden op de toonhoogte van liefde en harmonie, en dit maken tot de praktijk van ons dagelijks leven, de psyche stil en kalm, het hart zuiver en open zodat het de volmaakte Wil kan weerspiegelen”.                                        Gezondheid van lichaam en geest, pag 158

 

Reflectie:

Herinner je hoe we in het tweede Healing gebed bidden om van dienst te zijn als “instruments of Thy divine love and light”.  En vervolgens, in het derde gebed, spreken we God niet alleen aan: “to Make us worthy to be Thy instruments”, maar geven we ook de reden aan waarom we dat willen: “so that in turn we may free others from pain and suffering, and that we may reflect upon all of humanity Thy light, Thy life, Thy joy and Thy peace”.

 Neem een moment om te reflecteren op Murshids lering en op deze woorden in de gebeden.  Merk op welke gedachten en gevoelens naar boven komen in relatie tot Gods instrument zijn. Neem in overweging of er iets is dat jou zou kunnen helpen om een beter instrument te worden van God?  Is er misschien iets dat je los moet laten?