header

Elementen Ritueel

 

5 november 2017

De vruchten van ervaring

Het thema van deze maandbrief is: ‘De vruchten van ervaring.’ Rika Läckin, een trouw deelneemster aan het Elementen Ritueel, komt aan het woord in een interview dat gehouden is op 28/10/17.

Wat spreekt je aan in het Elementen Ritueel?

Voor mij is het dat het Elementen Ritueel een enorme kracht en stilte in zich draagt. Ik ben er mij bewust van dat als je aan het Elementen Ritueel deelneemt, je verbonden bent met het Allerhoogste. Zo ervaar ik het: je hebt de beweging in het hier en nu en tegelijkertijd is er die verbinding. Aan de ene kant de uiterlijke ervaring en aan de andere kant de innerlijke ervaring.

Je bent vaak het Element Ether. Hoe ervaar je dat?

Ik heb deelgenomen aan alle Elementen en kwam tot de ontdekking dat: ‘wil je een grotere verdieping hebben binnen één Element, dan is herhaling het enige’. Dan moet je het blijven herhalen. Het is als voor het altaar staan tijdens de Universele Eredienst. Na jarenlange ervaring kom je tot de ontdekking dat je echt een lichtdrager bent. Dan zijn alle spanningen verdwenen en dan sta je ervoor! In die grote verbondenheid. Je krijgt verdieping naarmate je de dingen vaker doet. Je kunt niet na een paar keer meedoen, zeggen dat je ervaring hebt. Je moet het herhalen. Het draait om de beleving. Het gaat erom, dat wil je een stukje verdieping - het maakt niet uit in welk Element, of je Aarde doet of Lucht – dat je het blijft doen. Het is niet hapsnap, ik heb het één keer geproefd, ik ben er al! Zo werkt het niet. Je moet op een gegeven moment als je iets in de hand wilt krijgen of weten wat iets is, het echt diep ervaren. Alleen dan kan je over een ervaring praten, anders is het alleen maar bij de oppervlakte. Je bent er niet in één keer of vijf keer, je bent er continue naar op weg. Dit geldt voor alle doelen die je wilt bereiken.

Wat brengt het Elementen Ritueel je in het dagelijks leven?

In elke situatie kan je het Elementen Ritueel direct weer oppiepen. Dat draag je al in je. Je bent dan dus zover, dat je er bewust van bent, dat je altijd bent verbonden met al die Elementen. Je kunt het ophalen door te kijken: ‘Hoe gedraag ik me nu? In wat voor flow zit ik en hoe kom ik weer in rustig vaarwater?’ Bij mij werkt het als ik een moeilijk parket zou zijn, dan ga ik terug naar rust. Dan ben ik mij er heel erg bewust van dat ik terug moet naar mijn voeten, de verbinding met de aarde, het Aarde Element en ik let ook op mijn ademhaling. Dan weet ik dat er van alles gebeurt, maar dat alleen rust op dat moment kan helpen, want je kan tegelijkertijd ook de wind, het Element Lucht om je heen voelen. Als je je bewust bent van: ‘hier ben ik, hier sta ik’ en je voelt je verbonden met zowel het Allerhoogste als met waar je staat, dan komen de positieve gedachten die je op dat moment nodig hebt boven varen. Je zendt namelijk ook uit naar degene waarmee je communiceert. Onrust ontstaat niet alleen vanuit jezelf, maar altijd in verbinding met die ander. Dus als je - net zoals tijdens het Elementen Ritueel als ik het Element Ether ben - zo dicht mogelijk bij jezelf blijft, dan gaan al die Elementen alleen maar licht naar elkaar uitstralen.

Wat zou je aan een potentiële deelnemer van het Elementen Ritueel willen zeggen?

Ik zou je uitnodigen om als je komt het niet bij de eerste keer te laten, maar te zeggen: ‘Yes, ik heb bijvoorbeeld het Element Aarde geproefd. Ik ga ervoor’ en om de tijd te nemen alle Elementen heel goed te ervaren. Dan pas maak je de keuze wat het beste bij je past. Zelf heb ik de keuze voor het Elementen Ritueel gemaakt op het moment dat ik in een situatie zat met heel veel mensen die heengegaan zijn. Dan heb je die rust nodig. Je komt dan in een bepaalde flow en je verkeert in een andere zijnstoestand. Het Elementen Ritueel helpt je geweldig! Ik ben er al heel lang bij, ik schat bijna 25 jaar. Mijn ervaring is dat je het niet bij één of twee keer laat, dat het soms kan zijn dat je een jaar niet kan, maar dat je volhoudt, want op een gegeven moment kan je de vruchten plukken.

De volgende keer horen wij over de ervaringen van Paul Daame met het Elementen Ritueel.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. Graag tot ziens op zaterdag 24 februari 2018 om 14:00 uur in de Ashrama te Naarden en op zaterdag 21 april 2018 en 16 juni 2018 om 14.00 uur de Universel Murad Hassil te Katwijk tijdens de bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel! Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel kracht en rust mogen vinden.
Hartelijke groeten,
Daulat Rosdorff
leider van het Elementen Ritueel

5 oktober 2017

Geaard zijn

Deze maandbrief van het Elementen Ritueel gaat over de balans tussen geaard zijn, afgeleid van ‘aarden’, in de zin van ‘met de aardbodem verbonden’ zijn, een eigenschap van het Element Aarde en geestelijk zijn, een eigenschap van het Element Ether. In al ons streven naar een meer geestelijk leven en de wereld om ons heen beschouwend, zouden we een (onbewuste) neiging kunnen ontwikkelen tegen het aardse. Aan de hand van spreuken en gezegden¹ gaan we hier dieper op in.
Zo kunnen we lezen:

  • “De hemel heeft Uw licht en de aarde Uw schaduw” en
  • “Dikwijls heft mijn ziel het gevoel of zij uit elkaar wordt getrokken: de hemel houdt haar vast en de aarde trekt haar voortdurend omlaag.”

Toch staat daar tegenover:

  • “Wanneer er een plaats is waar wij God kunnen ontmoeten, dan is het hier op de aarde.”  De natuur is hier een voorbeeld van, mooi verwoord in het volgende spreuk:
  • “Kleine paardenbloemen, wat doet ge hier? Wij weerspiegelen op aarde de sterren van de hemel.” Ook de mensen reflecteren het goddelijke.

Het gaat om de balans tussen het aardse en het geestelijke. Het is niet het één of het ander, zoals we kunnen zien in de spreekwoorden: “met beide benen op de grond staan”  (= een realist zijn) en “met zijn hoofd in de wolken” (= zo gelukkig, blij zijn dat je niet goed oplet). Dit wordt fraai geformuleerd in het gezegde: “Voorwaar, in de mens wordt weerkaatst al wat in de hemel en op aarde is.” Dan kunnen we ons dit realiseren:

  • “Wanneer ge op deze aarde staat en het leven beschouwt, ziet ge overal onrecht en chaos; maar wanneer gij boven deze aarde uitstijgt en dan het leven beschouwt, ziet ge dat alles rechtvaardig en volmaakt is en alles op de rechte plaats blijkt te zijn”;
  • “Voorwaar, wanneer de mens zich boven de aarde verheft, is de aarde aan zijn voeten, maar wanneer hij beneden de aarde valt, is de aarde boven zijn hoofd” en

  • “Ik buig mij tot u neer, O Moeder aarde, in verering van de Vader in de hemel.”

Dit betekent dat als we geaard zijn, verbonden zijn met de aarde en ons tegelijkertijd richten op de hemel, we meer in balans zijn, steviger staan, rustig en gelukkiger zijn. Anders geformuleerd:

  • “Heb ik niet Uw voetstappen op deze aarde gevolgd? Heb ik niet naar Uw licht uitgezien in de hemelen? Maar waar heb ik U, Geliefde, eindelijk gevonden? Verborgen in mijn hart.”

 Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. Graag tot ziens op zaterdag 24 februari 2018 om 14:00 uur in de Ashrama te Naarden en op zaterdag 21 april 2018 en 16 juni 2018 om 14.00 uur de Universel Murad Hassil te Katwijk tijdens de bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel! Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel begrip mogen krijgen in de Elementen en balans mogen ervaren in het leven.
Hartelijke groeten,
Daulat Rosdorff
leider van het Elementen Ritueel

 

 

5 september 2017

Deze zomer kreeg ik van Khurshida van der Velden een prachtige porseleinen set van de dansende Mevlana derwisjen uit Konya, Turkije. Khurshida is een deelneemster van het eerste uur aan het Soefi Elementen Ritueel. Inmiddels is zij gestopt, maar zij draagt het Elementen Ritueel nog steeds een warm hart toe en heeft aan de bijeenkomsten heel goede herinneringen. Reden temeer om haar naar haar ervaringen over het Elementen Ritueel te vragen.

                                        Dansers  Dansers2

Wat sprak je aan in het Elementen Ritueel?

De symboliek. Het aanvoelen en nadenken. Dat vond ik heel fijn. Mijn vader was vrijmetselaar, dus ik ben opgegroeid met symbolen. Hij nam mij als kind wel eens mee naar de loge en dan liet hij mij zien wat zij daar allemaal deden.

Bij het Elementen Ritueel ben ik de eerste keer eens gaan kijken en daarna ben ik gaan deelnemen. Het eerste Element was Water, waar ik aan mee deed. Je richt je daar dan volledig op. Toen kwamen geen tranen, maar water uit mijn ogen. Sommigen zeiden wat zielig, maar ik was niet aan het huilen. Ik deed de Stappen en de Wazifa van het Water Element. Ik zat er dus helemaal in en dacht toen: Dit vind ik leuk, dit wil ik blijven doen.

Hoe ervoer je het Elementen Ritueel?

Heel intens. Dat heb ik later ook ervaren toen ik tijdens een uitvoering het Vuur Element had beleefd. Naderhand werd ik door iemand omhelsd, die mij gelijk losliet, want ik was gloeiend heet. Ik was echt Vuur, je kon me niet aanraken. Ik leefde me zo in, dat ik buiten een tijdje moest rondlopen om af te koelen. Maar toen ik daarna in de auto stapte besloegen alle ramen alsnog, zo warm was ik. De Elementen werken enorm bij mij. Dat heb ik ook met de andere Elementen. Ik word het Element. Hoe doe je dat? Door stil te worden van binnen en je te concentreren op de Elementen. Het inleven in de Elementen heeft ook een geestelijk resultaat. Je gaat anders denken en voelen. Dat heeft het Elementen Ritueel bij mij teweeg gebracht. Ik heb het ook heel lang gedaan. Tot ik door mijn knieën niet meer kon wervelen, wat ik heel jammer vond.

Wat bracht het Elementen Ritueel je?

Je wordt toch heel anders, je wordt ook vaker stil van binnen. Dat heeft effect. Je gaat een bepaalde energie uitstralen. Natuurlijk ook door het soefisme, de oefeningen die ik doe, zoals de ademhaling op de Elementen. Wat ik heb geleerd, die kennis pas ik toe in het dagelijks leven en heb ik bijvoorbeeld in mijn werk gebruikt. Met iemand meeleven, mededogen tonen. Je gaat je indenken waarom de ander zo doet. Door de Elementen leer je je te beheersen en te luisteren. Rustig blijven in vervelende of moeilijke situaties. Eigenlijk als ik daar nu weer over nadenk kwamen daar alle Elementen terug.  

Wat zou je in het bijzonder aan (potentiële) deelnemers van het Elementen Ritueel willen zeggen?

Ga door of begin en probeer het Element te worden door je er goed op te concentreren, erover te mediteren en te lezen. Ik heb het met alle Elementen gedaan. Daar heb je wat aan, want als er wat moeilijks is in je leven dan kan je dat beter aan. Dat kan je leren. In het begin is het allemaal nieuw, maar daarna gaat het gloeien en ga je helemaal in dat Element zitten. Daarbij helpt ook de ademhaling, waardoor het Licht door de Elementen gaat schijnen. Je leert er dus echt veel van en ik heb er heel veel aan gehad.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. Graag tot ziens op zaterdag 24 februari 2018 om 14:00 uur in de Ashrama te Naarden en op zaterdag 21 april 2018 en 16 juni 2018 om 14.00 uur de Universel Murad Hassil te Katwijk tijdens de bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel! Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel het leven beter mogen leren leven.
Daulat Rosdorff
leider van het Elementen Ritueel