header

Pagina overzicht

 

 

 

Voor 2017 zijn de volgende sprekers uitgenodigd:

Zo gauw de onderwerpen en musici bekend zijn, zal dit steeds aangevuld worden

12 februari: Surya van Alteren

Haar onderwerp van de toespraak is: 'Luisteren'.

Deze dienst is een informele dienst waarbij we in een grote kringopstelling zitten.

Een aantal mensen uit de kring zal de teksten lezen waarna de toespraak volgt.

Monika Rietveld zal de muziek verzorgen.

Na de dienst bent u natuurlijk welkom om na te praten.

 

12 maart: Ganesh van der Veer (deze keer wordt de dienst gehouden in de Kapel; de loge is daarom gesloten)

Let op: aanvang van de dienst is in de Kapel om 10.30u

Adres: 's-Gravelandseweg 144

Silhouet

Het onderwerp van vandaag is: 'Verbondenheid'. Dit zal benaderd worden vanuit de geschriften van de grote religieuze tradities.Daarnaast wordt ingegaan op de visie van filosoof en oerwouddokter Albert Schweitzer. De dienst wordt geleid door Ganesh, Monika Rietveld en Peter Korver.

Het Soefikoor uit Den Haag i.s.m. Heart&Wings uit Amsterdam zal de muziek vandaag verzorgen.

In voorgaande jaren waren eerdere wederzijdse ontmoetingen. De twee gemeenschappen hebben een open houding ten aanzien van andere geloofstradities gemeen.

Na afloop ontmoeten we u graag met een kopje koffie of thee.

 

9 april: Saadi Bitter

Het onderwerp is: 'Een heilig woord'.

De muziek wordt verzorgd door Esti Eberhart.

Na afloop bent u natuurlijk welkom om na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.

 

14 mei: Shanti Tieman

Het onderwerp van vandaag is: 'Schoonheid'.

Voorafgaand aan de dienst bent u ook welkom om de confraternity bij te wonen om 10.30u.

Monika Rietveld verzorgt vandaag de muziek.

Na afloop ontmoeten wij u graag met een kopje koffie of thee. Natuurlijk kunt u ook boeken en informatie bekijken  bij onze informatietafel.

 

11 juni: Zuleyha Geelen

Vandaag is het onderwerp: 'De mens het zaad van God'.

Het is deze dag de afsluitende dienst van dit seizoen. Wij vieren een informele dienst waarin Akbar de muziek zal verzorgen. Inmiddels traditiegetrouw, sluiten wij na de dienst met zijn allen bij ons af in de tuin. Iedereen is welkom om na de dienst mee te gaan en daar na te praten, een verhaal of gedicht te vertellen en om muziek te maken. Zo luiden we het seizoen uit en verwelkomen we het nieuwe.

 

Dansen van de Universele vrede:

Jaarcursus en dansdagen. Informatie bij: Akbar Helweg 035-6249570