header

Pagina overzicht

 

 

Studieavonden voor belangstellenden

 

 

1e maandag van de maand 19.30 uur.

Gaarne vooraf aanmelden op: 035-5312130 (Ganesh van der Veer)

De groep heeft een vaste kern van bezoekers en er komen regelmatig mensen bij. Soms stoppen deelnemers door omstandigheden. De avonden zijn als volgt opgebouwd: eerst een informele ontmoeting, dan begint de avond met ademhalingsoefeningen. Daarna spreken we over het onderwerp van die avond. Er wordt altijd een tekst voorgelezen van Hazrat Inayat Khan en verder doorgesproken.

De avond sluiten we meestal af met muziek. De deelnemers zelf zijn heel actief door zelf tekst of muziek mee te nemen.

In december hadden we onze, inmiddels traditionele, gedichtenavond. Esti Eberhart weet vaak een bijzondere sfeer te scheppen met haar panfluit. Iedereen had een kaars meegenomen zodat we samen één lichte ruimte creëerden onderweg naar het feest van het Licht.

De deelnemers zijn vrij om muziek, gedichten, verhalen op deze avonden in te brengen. Onderling bespreken we welk onderwerp er de volgende keer aan bod komt.

Als Simone Wils komt, brengt zij een speciale sfeer. Zij begeleidde op deze avond de afstemming op het onderwerp: 'Vrede' via o.a.meditatie, concentratie, klank en tekst.

Bijzonder was ook de avond dat we het stemmenspel: 'De Mantel' lazen. Daarna hebben we over de vraag gesproken: 'De ziel, vanwaar, waarheen?

De volgende avond spraken we over: 'Het ontwaken van de ziel'. Dit in navolging op het gesprek dat zich ontvouwde nadat 'De mantel' gelezen was. Zo proberen we de avonden op elkaar aan te laten sluiten.

Wij hebben dit seizoen weer afgesloten met een natuurmeditatie. Dit gebeurde op de laatste bijeenkomst in de prachtige tuin van Gerrie Bergsma,  waar we ons konden bezinnen op een tekst die ons bewust laat zijn van de natuur waarin wij mogen wonen. Bijzonder is het om het fluitspel van Esti en Yvonne buiten in het bos te horen en dat er een merel mee begon mee te zingen.

T/m juni 2017 staan de volgende data gepland:

6 februari, 6 maart, 3 april, 8 mei, 5 juni

Gathaklas, Gitaklas en Zikar en Sangatha kunnen bijgewoond worden op uitnodiging.

Gatha en Gita zijn op de woensdagen. Zikar op dinsdagavonden.

Sangathabijeenkomsten zijn vanaf dit jaar alleen nog bij te wonen in Amsterdam op donderdagavonden.