header

Pagina overzicht

Soefi Centrum Hilversum

Het adres is: Oude-Enghweg 19 te Hilversum in gebouw ‘De Vereniging’ tegenover het raadhuis.

Er zijn een aantal parkeerplaatsen gereserveerd voor ons gebouw. Komt u per trein, dan is het vanaf Hilversum Centraal nog ca. 10 minuten lopen. Uit het station neemt u de eerste weg rechts: Koninginneweg. Deze loopt u alsmaar rechtdoor totdat u linksaf een bordje met Oude Enghweg ziet. Dan is het nog een klein stukje. Het raadhuis ziet u aan uw rechterhand liggen, na de kruising vindt u rechts nummer 19.

Coördinatie: Ganesh van der Veer    035 5312130 (webpagina beheerder)                                     facebook

 

Uitnodiging voor vrijdag 22 okt '17

Centrum Universeel Soefisme Hilversum (CUSH) 80 jaar jong…
Scroll naar beneden

 

Festival van vertrouwen - zaterdag 7 okt '17

Tegenover wantrouwen staat vertrouwen. Dit lijkt een evenwichtige balans, als u er zo naar kijkt. Helaas is het vertrouwen in de samenleving soms helemaal weg. Dan gaat het over grote gebeurtenissen waar wij, als individu op het eerste gezicht weinig aan kunnen doen. Er zou dan een soort gelatenheid kunnen ontstaan. Dat is zeker te begrijpen als je zelf in een nare situatie beland bent.

Maar heel vaak blijkt als je terug kijkt er een gevoel van zelfvertrouwen te komen, als je er weer doorheen bent gegaan en in rustiger vaarwater terecht bent gekomen. Besef dat dit zelfvertrouwen de basis is geweest in het grotere vertrouwen in de mensen om je heen. Er is het bekende beeld van een gegooide steen in de vijver, die allemaal ringen maakt. Dit laat zien dat er vanuit elk mens een stap gezet kan worden die anderen beïnvloeden kan. Wantrouwen kan dan groeien, maar ook vertrouwen en dat is de eigen keuze die men kan maken. Sta ik met mijn gezicht in de zon, zodat ik het licht voor me zie, of sta ik met mijn rug naar de zon zodat ik alleen maar schaduw zie. Deze uitspraak van een oosterse mysticus geeft aan dat we zelf verantwoordelijk zijn voor onze kijk op onszelf en op onze omgeving.

Hier in Hilversum leven we allemaal in verschillende wijken, in verschillende groepen met verschillende interesses en bezigheden. De nadruk in het nieuws wordt vaak op deze verschillen gelegd en daardoor onterecht uitvergroot. We vergeten dat er zoveel overeenkomsten zijn die ons binden. Het organiserend comité is hier zelf een voorbeeld van. We zijn elkaar gaan opzoeken omdat we allemaal bezig zijn met hetzelfde: mensen te zijn die zo goed mogelijk iets willen brengen in plaats van halen. Van geven wordt men gelukkiger dan van nemen.

Met dit Festival van Vertrouwen willen we het ‘Vertrouwen in elkaar’ uitdragen en laten zien dat het mogelijk is om thuis, op het werk, in de buurt overal meer lichtheid in ons bestaan te brengen. Sprekers uit verschillende achtergronden zullen u meenemen in hun kijk op dit onderwerp.

Bekijk hier de poster.

 

Uitnodiging voor vrijdag 22 okt '17

Centrum Universeel Soefisme Hilversum (CUSH)
80 jaar jong… (21-9-1937 - 21-9-2017)

 

Als bruisend centrum, dat zich nog steeds jong voelt, willen we u uitnodigen om bij onze feestelijke avond aanwezig te zijn.

U bent van harte welkom vanaf 20.00u op Oude Enghweg 19 te Hilversum.

U zult kunnen genieten van muziek, verhalen en poëzie. Binnen het soefisme zijn dit belangrijke elementen in vieringen en bijeenkomsten. Er zullen enkele sprekers zijn die kort nog iets willen zeggen. Daarnaast is er veel gelegenheid tot informeel samenzijn om samen het glas te heffen en elkaar te ontmoeten.

Wij stellen het op prijs als u zich aanmeldt via onderstaand e-mailadres.

Namens het bestuur van CUSH,

Ganesh van der Veer

famvdveer@ziggo.nl

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Onder het kopje: Geschiedenis van centrum Hilversum is een tekst toegevoegd. Onlangs heeft Myra van Leer haar herinneringen opgeschreven aan centrumleidster Ramana Klaassen.

'De Godsvonk hebben we allemaal in ons' - artikel over soefisme en Hilversums Soeficentrum in de Gooi- en Eemlander 15 juni 2016  - download hier

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wanneer de zon omwolkt is,
bereikt het licht de aarde niet;
evenzo is het met de ziel,
die goddelijk is en vervuld van licht.
Wanneer ze in dichte wolken gehuld is,
ontvangt de mens het licht niet,
dat in de ziel zelf is.
Inayat Khan

 

Als wij in staat zijn mee te voelen,
met een twijgje in dit ene leven,
Dan zijn wij in aanraking met
alle vertakkingen van het Heelal.
Inayat Khan

 

 

Omdat wij dit jaar extra glans willen geven, gaan we nog een keer een reeks open avonden aanbieden, zoals hieronder in het verslag staan beschreven. Data en nadere invulling volgen.

Verslag van extra open activititeiten van het afgelopen seizoen

Op 22 november kwam Maryam Mildenberg in Hilversum verhalen vertellen.

Op 9 december was er de mogelijkheid om te kalligraferen. Saadi Bitter heeft deze avond verzorgd. Er werd meditatief geschreven met rietpennen en inkt. Het is meestal een heilig woord dat wordt gekalligrafeerd.

Op 9 maart kwam Akbar Helweg een presentatie houden over de Heilige plaatsen van India, waaronder de Dargah van Hazrat Inayat Khan te zien was.
Op 13 april kwam Naqiba Bergefurt een avond verzorgen met muziek en zang, waarbij wij van harte uitgenodigd werden om mee te zingen. Liederen en teksten van Hazrat Inayat Khan, Rumi en Hafiz kwamen aan bod. Zij werd prachtig begeleid op gitaar door Silvan.

Het moet mij even van het hart dat wij enorm dankaar zijn voor deze open activiteiten, die zo prachtig vormgegeven zijn door Maryam en Saadi en Akbar. De verhalen waren van een bijzondere schoonheid, mede omdat zij zo prachtig verteld werden. Tussendoor zongen wij liederen die aansloten bij de verhalen, begeleid door Naqiba Bergefurt.

Saadi heeft een mooie verstilde avond verzorgd onder zijn bezielende en rustige begeleiding. Het was uitermate goed verzorgd door hem. De materialen waren voorhanden en eenieder werd één met het heilige woord Allah. We startten met de alif waarna het gehele woord langzaam werd opgebouwd. tot slot namen we onze eigen creaties mee naar huis met de boodschap om vaak naar dit woord te kijken, te mediteren.

Akbar heeft op zijn eigen onnavolgbare wijze ons meegenomen op zijn reis door India en ons meegevoerd in een sfeer die zo totaal anders is dan hier bij ons. De prachtige tempels, de natuur en vooral ook de devotie van de mensen die hun religie leven in hun dagelijks bestaan. Zijn dia's kregen extra glans door de passende Indiase muziek. Het was ook heel leuk om bekende soefi's te zien, met name bij de dargah van Hazrat Inayat Khan. Een vervolg is al gepland voor het nieuwe seizoen.

Naqiba en Silvan hebben een gevarieerd programma aangeboden met voor elk wat wils. Er kon geluisterd worden naar een prachtige voordracht van Pir Zia, schitterende teksten van Rumi, solozang en sologitaarmuziek. We konden zelf ook meezingen. Eerst kregen we een oefening in stembevrijding waarin een spontane harmonie van klank ontstond. Daarnaast hebben we veel soefiliederen en liederen uit verschillende tradities gezongen. Het is altijd een feest om bij Gerrie, een trouw mureed, ontvangen te worden en daar te kunnen genieten van dit soort avonden, naast de belangstellenden- en de Gathaklassen die hier gehouden worden. Daar zijn we heel dankbaar voor; Ya Shakur.