header

Pagina overzicht

Soefi Centrum Hilversum

Het adres is: Oude-Enghweg 19 te Hilversum in gebouw ‘De Vereniging’ tegenover het raadhuis.

Er zijn een aantal parkeerplaatsen gereserveerd voor ons gebouw. Komt u per trein, dan is het vanaf Hilversum Centraal nog ca. 10 minuten lopen. Uit het station neemt u de eerste weg rechts: Koninginneweg. Deze loopt u alsmaar rechtdoor totdat u linksaf een bordje met Oude Enghweg ziet. Dan is het nog een klein stukje. Het raadhuis ziet u aan uw rechterhand liggen, na de kruising vindt u rechts nummer 19.

Coördinatie: Ganesh van der Veer    035 5312130 (webpagina beheerder)                                     facebook

 

Vrijdag 22 sept '17

Centrum Universeel Soefisme Hilversum (CUSH) 80 jaar jong…
Het feest is geweest...

feest HilversumMet grote vreugde kijken wij terug op een prachtig jubileum, waar we vooral dankbaar zijn voor al diegenen die voor en achter de schermen dit feest hebben mogelijk gemaakt. Het was ook heel fijn om uit diverse richtingen van ons land als in een soort reünie in grote saamhorigheid te voelen wat een akasha is. Het is een uiting van het leven vieren, zoals dat tijdens diensten en bijeenkomsten altijd voelbaar is. Het soefisme helpt ons hier steeds bewust van te zijn om binnen en vooral buiten onze kringen het leven te omarmen, ook al gaat dit niet altijd even gemakkelijk.

Hannah Arendt zegt het zo mooi: "Het unieke van de mens is het vermogen om telkens weer opnieuw te beginnen. Elke keer als een mens een nieuwe weg inslaat of initiatief neemt wordt zij opnieuw geboren. Dit vermogen bepaalt de menselijke vrijheid: wij kunnen altijd, hoe erg het ook tegenzit, het roer omgooien."

Dit getuigt dat we voortkomen en mogen leven vanuit  enorme levenskracht. Een kracht die in mensen zit.  Daardoor voel je het vertrouwen dat je het leven kunt leven met alles wat er op je pad komt.

Dit is de brug die ik wil maken naar het volgende artikel:

Festival van vertrouwen - zaterdag 7 okt '17

Festival vertrouwen kleinFestival vertrouwen2 kleinTegenover wantrouwen staat vertrouwen. Dit lijkt een evenwichtige balans, als u er zo naar kijkt. Helaas is het vertrouwen in de samenleving soms helemaal weg. Dan gaat het over grote gebeurtenissen waar wij, als individu op het eerste gezicht weinig aan kunnen doen. Er zou dan een soort gelatenheid kunnen ontstaan. Dat is zeker te begrijpen als je zelf in een nare situatie beland bent.Maar heel vaak blijkt als je terug kijkt er een gevoel van zelfvertrouwen te komen, als je er weer doorheen bent gegaan en in rustiger vaarwater terecht bent gekomen. Besef dat dit zelfvertrouwen de basis is geweest in het grotere vertrouwen in de mensen om je heen.

Met dit Festival van Vertrouwen wilden we het ‘Vertrouwen in elkaar’ uitdragen en laten zien dat het mogelijk is om thuis, op het werk, in de buurt overal meer lichtheid in ons bestaan te brengen. Sprekers uit verschillende achtergronden hebben ons in bevlogen presentaties meegenomen in hun kijk op dit onderwerp.Eén van hen was Michaël Schouwenaar die namens Soeficentrum Hilversum sprak. Hij had het over onze houding tot wantrouwen, tot onvrede. Soefisme is gericht op leven vanuit het hart. Met een positieve houding ben je beter in staat om geluk zelf te maken; wij creëren zelf ons geluk of ongeluk.Vanuit zelfvertrouwen komt het besef dat we één zijn en met elkaar verbonden. Laten we bijdragen aan een wereld van Liefde, Harmonie en Schoonheid.

Naast Michaël spraken burgemeester Broertjes van Hilversum, Anne de Jong, Boris van der Ham en Philine den Bak vanuit hun visie over vertrouwen.

Bekijk hier de poster.

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Onder het kopje: Geschiedenis van centrum Hilversum is een tekst toegevoegd. Onlangs heeft Myra van Leer haar herinneringen opgeschreven aan centrumleidster Ramana Klaassen.

'De Godsvonk hebben we allemaal in ons' - artikel over soefisme en Hilversums Soeficentrum in de Gooi- en Eemlander 15 juni 2016  - download hier

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wanneer de zon omwolkt is,
bereikt het licht de aarde niet;
evenzo is het met de ziel,
die goddelijk is en vervuld van licht.
Wanneer ze in dichte wolken gehuld is,
ontvangt de mens het licht niet,
dat in de ziel zelf is.
Inayat Khan

 

Als wij in staat zijn mee te voelen,
met een twijgje in dit ene leven,
Dan zijn wij in aanraking met
alle vertakkingen van het Heelal.
Inayat Khan

 

 

Omdat wij dit jaar extra glans willen geven, gaan we nog een keer een reeks open avonden aanbieden, zoals hieronder in het verslag staan beschreven. Data en nadere invulling volgen.

Verslag van extra open activititeiten van het afgelopen seizoen

Op 22 november kwam Maryam Mildenberg in Hilversum verhalen vertellen.

Op 9 december was er de mogelijkheid om te kalligraferen. Saadi Bitter heeft deze avond verzorgd. Er werd meditatief geschreven met rietpennen en inkt. Het is meestal een heilig woord dat wordt gekalligrafeerd.

Op 9 maart kwam Akbar Helweg een presentatie houden over de Heilige plaatsen van India, waaronder de Dargah van Hazrat Inayat Khan te zien was.
Op 13 april kwam Naqiba Bergefurt een avond verzorgen met muziek en zang, waarbij wij van harte uitgenodigd werden om mee te zingen. Liederen en teksten van Hazrat Inayat Khan, Rumi en Hafiz kwamen aan bod. Zij werd prachtig begeleid op gitaar door Silvan.

Het moet mij even van het hart dat wij enorm dankaar zijn voor deze open activiteiten, die zo prachtig vormgegeven zijn door Maryam en Saadi en Akbar. De verhalen waren van een bijzondere schoonheid, mede omdat zij zo prachtig verteld werden. Tussendoor zongen wij liederen die aansloten bij de verhalen, begeleid door Naqiba Bergefurt.

Saadi heeft een mooie verstilde avond verzorgd onder zijn bezielende en rustige begeleiding. Het was uitermate goed verzorgd door hem. De materialen waren voorhanden en eenieder werd één met het heilige woord Allah. We startten met de alif waarna het gehele woord langzaam werd opgebouwd. tot slot namen we onze eigen creaties mee naar huis met de boodschap om vaak naar dit woord te kijken, te mediteren.

Akbar heeft op zijn eigen onnavolgbare wijze ons meegenomen op zijn reis door India en ons meegevoerd in een sfeer die zo totaal anders is dan hier bij ons. De prachtige tempels, de natuur en vooral ook de devotie van de mensen die hun religie leven in hun dagelijks bestaan. Zijn dia's kregen extra glans door de passende Indiase muziek. Het was ook heel leuk om bekende soefi's te zien, met name bij de dargah van Hazrat Inayat Khan. Een vervolg is al gepland voor het nieuwe seizoen.

Naqiba en Silvan hebben een gevarieerd programma aangeboden met voor elk wat wils. Er kon geluisterd worden naar een prachtige voordracht van Pir Zia, schitterende teksten van Rumi, solozang en sologitaarmuziek. We konden zelf ook meezingen. Eerst kregen we een oefening in stembevrijding waarin een spontane harmonie van klank ontstond. Daarnaast hebben we veel soefiliederen en liederen uit verschillende tradities gezongen. Het is altijd een feest om bij Gerrie, een trouw mureed, ontvangen te worden en daar te kunnen genieten van dit soort avonden, naast de belangstellenden- en de Gathaklassen die hier gehouden worden. Daar zijn we heel dankbaar voor; Ya Shakur.