header

Pagina overzicht

 

H.I.K.1

 

Veel mensen zoeken bescherming tegen alle schadelijke invloeden door een muur op te richten om hen heen. Maar het dak boven de wereld is zo hoog dat het ondoenlijk is een muur te bouwen die hoog genoeg is. Het enige dat je kunt doen is gewoon leven te midden van alle disharmonische indrukken, je wil sterker maken en alles verduren en toch subtiel blijven in karakter en handelen!
Koud worden met de kou van de wereld is zwak en je laten breken door de hardheid van de wereld halfhartig. Maar leven in de wereld en toch boven de wereld, is als lopen op water. Er zijn twee wezenlijke plichten voor iemand die wijs en liefdevol wil zijn: de liefde in onze natuur steeds doen toenemen en uitbreiden en tegelijk onze wil sterker maken, zodat het hart niet gemakkelijk gebroken wordt.
Balans is ideaal in het leven. De mens dient verfijnd te zijn en toch sterk, liefdevol én krachtig.

                                                                                                                                                                             (Hazrat Inayat Khan)

 ... De mensen proberen het uiterlijke leven te bestuderen; voor die studie is inzicht nodig.
Dit uiterlijke zien kan de oppervlakte der dingen aantonen, maar het is het innerlijk zien, waarnaar de ziel zoekt ...

                                                                                                                                                      (H. I, Khan 'De wereld van het denken')