header

Pagina overzicht

Programma seizoen 2017 / 2018

 

My lips hold the prayer in them

 

Openbare avonden op donderdag 

5 oktober      'Wijn & Rozen', lezing over Soefipoëzie en mystiek
                     Shakti v.d. Vliet - Hollmannová: lezing, vioolspel
                     Saraswati de Vries: harp

7 december   Sikander van der Vliet 'Soefisme van alledag'                         
                     Ragini Pierik - klank & zangmeditatie ter afsluiting van de lezing

“…Deze klankmeditatie bieden je de mogelijkheid diep in jezelf te komen. Je luistert naar de klanken van
de klankschalen en mijn stem. De frequenties dringen door in je lichaam, je wordt rustig, de adem neemt
een natuurlijk ritme aan, waardoor lichaam en geest kunnen ontspannen. Door de focus op de klanken
spelen andere gedachten minder een rol. Deze twee aspecten, het natuurlijke ritme en de eenpuntige aandacht,
maken dat je steeds dieper in jezelf reist. Wat je onderweg meemaakt is voor ieder verschillend. De een voelt
rust en vrede, de ander ziet met het inwendig oog; weer een ander weet ineens wat belangrijk is in zijn of haar leven."
                                                                                                                                                                               (Ragini)

002

 

18 januari 2018  Martin v.d. Graaff 'Verhalen van duizend en een nacht'
                            Sikander van der Vliet - trompetimprovisatie

                            Shakti v. d. Vliet - Hollmannová - tampura

26 april               Sakya van Male 'De kunst van de persoonlijkheid'                                                                                       

Gatha klassen (voor Moerieds)
Data: zaterdag 7 oktober, 11 november, 13 januari, 10 februari, 10 maart, 7 april, 12 mei 
Adres: Sikander & Shakti van der Vliet, Juliana van Stolberglaan 6, 6961 GD Eerbeek.

Gita klassen
(op uitnodiging): iedere 2e maandag van de maand om 20.00 uur.
Data: maandag 11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december 2017
8 januari, 12 februari, 12 maart, 9 april, 14 mei, 11 juni 2018
Adres: Vrijmetselaarsloge, Rijkmanstraat 10, Deventer

Broederschap avonden 'Adem, Klank & Meditatie' (dinsdag avond)
Verdieping in adem en klank, luisteren naar muziek, lezen uit de boeken van H.I. Khan, Soefigebeden
Adres: Anna Hayat Westenberg, De Dennenhoek 3, Diepenveen.
Bel voor nadere inlichtingen: 0570-532347 

Healingbijeenkomsten:
Apeldoorn, bij At & Corrie de Roos
Bel Corrie de Roos op 055-3231633 voor informatie.


Wilt u (geheel vrijblijvend) een kijk nemen in ons centrum?

Dat kan. 
U bent altijd van harte welkom in de vieringen 
(universele of informele erediensten)
en op de openbare donderdag-avonden.
U kunt altijd iemand, die geïnteresserd is, meenemen.

Voor een persoonlijk gesprek kunt telefonisch contact opnemen met Sikander (tel. 0313 - 231 353)
Voor overige informatie gelieve mailen naar Shakti: michaelahollmannova@gmail.com

 m centrum deventer

Vrijmetselaarsloge Deventer,
het gebouw, waar onze activiteiten plaats vinden.

Informatie over lid worden van de Soefi Beweging Nederland vind je hier.