header

Pagina overzicht

  

My lips hold the prayer in them

 

 

002

 

"Be melting Snow"
Totally conscious, and apropos of nothing, you come to see me.
Is someone here?..... I ask.
The moon. The full moon is inside your house.
My friends and I go running out into the street.
I'm in here!.... comes a voice from the house, but we aren't listening.
We're looking up at the sky.
My pet nightingale sobs like a drunk in the garden.
Ringdoves scatter with small cries, Where, Where.
It's midnight. The whole neighborhood is up…. and out in the street thinking,
The cat burglar has come back.
The actual thief is there too, saying out loud, Yes, the cat burglar is somewhere in this crowd.
No one pays attention.
Lo, I am with you always means when you look for God,
God is in the look of your eyes,
in the thought of looking, nearer to you than your self,
or things that have happened to you
There's no need to go outside.
Be melting snow.
Wash yourself of yourself.
A white flower grows in quietness.
Let your tongue become that flower.
                                                           (Mevlâna Jalâluddîn Rumi translated by Coleman Barks) 

 

In essentie zijn we allemaal Licht, Liefde, Leven.
Maar daar zijn we ons lang niet altijd van bewust.
Hoe kunnen we ons ontvouwen tot hoe we bedoeld zijn en dat in de wereld uitstralen?
Dat proces noemt Inayat Khan de kunst van de persoonlijkheid.
Dit thema gaan we op allerlei manieren samen onderzoeken.
Daarbij nemen we de verschillende aspecten van het karakter in beschouwing,
zoals wilskracht, zelfbeheersing, ijdelheid, zelfrespect, pessimisme en optimisme, dankbaarheid,
het gevoel voor rechtvaardigheid, verfijning en edelmoedigheid.
Ook het persoonlijk magnetisme is een belangrijk aspect; onze manier van bewegen en praten,
het vermogen zich uit te drukken, scherpzinnighjeid spreekt onze omgeving aan.
Magnetisme van het liefhebbend hart opent de harten van de anderen.
Het hoogste aspect is het magnetisme van de Ziel, die de grenzen van het persoonlijke
overstijgt en straalt haar energie uit door het hele Universum.
De sfeer, die een ontwaakte Ziel schept kan ononderbroken en onaangetast voortleven door eeuwen heen…
                                                                              ( H. I. Khan, uit Soefi leringen )