header

Pagina overzicht

Universele Erediensten

in de Vrijmetselaars Loge, Rijkmanstraat 10, Deventer

Om 10.20 uur is er de Confraternity of the Message,
om 11.00 uur begint de Eredienst

Na afloop is er koffie/thee en een mogelijkheid tot gedachtenuitwisseling.

altaar Deventer

Data Universele Erediensten:

21 januari: At de Roos "Vertrouwen"
18 februari: Kadir Troelstra "Waarderen"
18 maart: Rabia Molendijk "Wat is de naam van je Verlangen"
15 april: Ganesh van der Veer "Geduld en vertrouwen"
20 mei: MarYam Mildenberg "Nijg Uw oren naar het beste"
17 juni: Ananda de Heer

 

 

Roos en parel1

 

Soera's van Hazrat Inayat Khan

Gezegend hij, die zijn levensdoel heeft gevonden.
Gezegend hij, die is thuisgekomen in zijn ziel.
Gezegend hij, die gehoor geeft aan de roep van de minaret van zijn hart.
Gezegend hij, die niemand wil kwetsen in gedachte, woord of daad.
Gezegend zijn zij, die de litekens van anderen zelfs voor hun eigen ogen bedekken...

Soera betekent een toon, God spreekt door de ontvlamde ziel. 

voeten op het strand

H.I.K.1

 

"Veel mensen zoeken bescherming tegen alle schadelijke invloeden door een muur op te richten om
hen heen. Maar het dak boven de wereld is zo hoog dat het ondoenlijk is een muur te bouwen die hoog
genoeg is. Het enige dat je kunt doen is gewoon leven te midden van alle disharmonische indrukken,
je wil sterker maken en alles verduren en toch subtiel blijven in karakter en handelen!

Koud worden met de kou van de wereld is zwak en je laten breken door de hardheid van de wereld
halfhartig. Maar leven in de wereld en toch boven de wereld, is als lopen op water. Er zijn twee
wezenlijke plichten voor iemand die wijs en liefdevol wil zijn: de liefde in onze natuur steeds doen
toenemen en uitbreiden en tegelijk onze wil sterker maken, zodat het hart niet gemakkelijk gebroken
wordt. 
Balans is ideaal in het leven. De mens dient verfijnd te zijn en toch sterk, liefdevol én krachtig." 

Raga no. 1 uit de Vadan

Voller maakt U me met iedere dag, mijn Liefste,
Dieper delft U mijn hart dan de diepten der aarde.
Hoger verheft U mijn ziel dan de hoogste hemel,
Leger én voller maakt U me elke dag.
Wijdser maakt U me dan de uiteinden van de wereld;
mijn armen breidt U uit over land en zee, zodat ik oost en west omvat.
U maakt mijn vlees tot vruchtbare bodem,
veranderd mijn bloed in vlietend water en kneedt mijn klei tot een nieuw heelal.   
                                                                                                            (H. I. Khan)