header

Pagina overzicht

Universele Erediensten

in de Vrijmetselaars Loge, Rijkmanstraat 10, Deventer

Om 10.20 uur is er de Confraternity of the Message,
om 11.00 uur begint de Eredienst

Na afloop is er koffie/thee en een mogelijkheid tot gedachtenuitwisseling.

altaar Deventer

Data Universele Erediensten herfst 2018

16 september: Sikander van der Vliet "Ontmoeten zonder maskers" 
21 oktober: Martin v. d. Graaff
18 november: Saadi Bitter 
23 december (lichtceremonie): Sikander v. d. Vliet

 

Roos en parel1

 

 

Tekst van Hazrat Inayat Khan

Er zijn stralen en er is licht.
Als de stralen de bron van de zielen van levende wezens zijn,
dan is het licht van de goddelijke zon de geest van het gehele zijn.

 

voeten op het strand

H.I.K.1

 

"Veel mensen zoeken bescherming tegen alle schadelijke invloeden door een muur op te richten om
hen heen. Maar het dak boven de wereld is zo hoog dat het ondoenlijk is een muur te bouwen die hoog
genoeg is. Het enige dat je kunt doen is gewoon leven te midden van alle disharmonische indrukken,
je wil sterker maken en alles verduren en toch subtiel blijven in karakter en handelen!

Koud worden met de kou van de wereld is zwak en je laten breken door de hardheid van de wereld
halfhartig. Maar leven in de wereld en toch boven de wereld, is als lopen op water. Er zijn twee
wezenlijke plichten voor iemand die wijs en liefdevol wil zijn: de liefde in onze natuur steeds doen
toenemen en uitbreiden en tegelijk onze wil sterker maken, zodat het hart niet gemakkelijk gebroken
wordt. 
Balans is ideaal in het leven. De mens dient verfijnd te zijn en toch sterk, liefdevol én krachtig." 

 
( Kabir)