header

Pagina overzicht

Soefi Centrum Deventer

Centrumleider: 
Willem Sikander van der Vliet
willemvandervliet@gmail.com (tel. 0313 231 353)

Secretaris: 
Michaela Shakti van der Vliet - Hollmannová
michaelahollmannova@gmail.com 

Het 'SoefiCentrumDeventer' is een afdeling van de Soefi Beweging Nederland,
een onderdeel van de Internationale Soefi Beweging.
Ons centrum is een van oudste Soefi-centra van Nederland. De familie van prof. Karimbakhsh Witteveen, oudminister en jaren lang hoofd van de Soefibeweging Nederland is uit Deventer afkomstig en heeft een belangrijke binding met Deventer. De vader van Karimbaksh Witteveen heeft samen met prof. dr. G.S. Bos in 1946 het nog steeds zeer florerende ingenieursbureau ”Witteveen+Bos International” opgericht, met als eerste project de Prins Bernhardsluis. Beide ouders van Karimbakhsh Witteveen hebben veel bijgedragen aan de bloei van het Soefi-centrum Deventer.

Informatie over de activiteiten van alle nederlandse soeficentra vind u op www.soefikalender.nl

 

Wilt u (geheel vrijblijvend) kennismaken met ons centrum?

m centrum deventer

Dat kan. 

U bent altijd van harte welkom in de vieringen 
(universele of informele erediensten)
en op de openbare donderdag-avonden. 

U kunt altijd iemand, die geïnteresserd is, meenemen.

Voor een persoonlijk gesprek kunt telefonisch contact opnemen
met Sikander.V
oor overige informatie gelieve mailen naar Shakti.

Vrijmetselaarsloge Deventer, 
het gebouw, waar onze activiteiten plaats vinden.

Informatie over lid worden van de Soefi Beweging Nederland
vind je hier.

Download de nieuwsbrief van Januari 2018
Download de nieuwsbrief van Februari 2018

 

De eerstvolgende Universele Eredienst:
Zondag 20 mei 2018, een informele dienst 
Spreker: MarYam Mildenberg

Thema: ‘Neig uw oren naar het beste’

'Hij, die geen gelegenheid voorbij laat gaan om goed te doen, is goed
en hij, die zo’n gelegenheid aangrijpt, waar die zich voordoet, is nog beter;
maar hij, die voortdurend uitziet naar een gelegenheid om goed te doen,
is de beste onder de mensen.' ( H. I. Khan )                                                                                                                             

I