header

Pagina overzicht

   altaar

 

 

Teksten bij de Universele Eredienst van 17 september 2017

Onderwerp: De Onzichtbare Leiding

 

Spreker: Rabia Molendijk

 

 

 

Hindoeïsme

  

 

Hindoe geschrift

 

Maar voor hen die zich Mij geheel, eigen maken, die boven alles naar Mij verlangen en voortdurend aan Mij denken, stel ik veilig wat zij hebben en zorg ik dat zij krijgen wat hen ontbreekt.Maar voor hen die zich Mij geheel, eigen maken, die boven alles naar Mij verlangen en voortdurend aan Mij denken, stel ik veilig wat zij hebben en zorg ik dat zij krijgen wat hen ontbreekt.                                            

Goddelijke  wijsheid

 

 

Boeddhisme

 

 

 

  

Boeddhistisch Geschrift.

 

Dhammapadda:

Dit is het pad, er is geen ander pad dat tot zuiverheid van inzicht leidt. Volg dit pad, want dit pad, brengt de boze ( mira) in verwarring. Als u dit pad volgt, zal er een einde komen aan uw lijden Nadat dit door mij werd ingezien, heb ik dit pad , dat alle doornen wegneemt, verkondigd. U moet zelf de inspanning verrichten. De boeddha,s kunnen slechts de weg wijzen. Zij die aan het pad zijn begonnen en zijn gaan nadenken, worden bevrijd van de boeien van Mara                                      

Goddelijk mededogen

            

 

 

Zarathustra

 

 

 

 

Zoroastrisch Geschrift:

Wie komt mijn ziel in haar verlatenheid te hulp? Is er wel iemand in het universum aan wie zij zich kan toevertrouwen? Er is niemand, dan alleen Gij, o Heer Gij zijt de enige Bron van die Waarheid waaraan een stroom van zuiver denken ontspringt.Wie komt mijn ziel in haar verlatenheid te hulp? Is er wel iemand in het universum aan wie zij zich kan toevertrouwen? Er is niemand, dan alleen Gij, o Heer Gij zijt de enige Bron van die Waarheid waaraan een stroom van zuiver denken ontspringt.                                        

Goddelijke zuiverheid

 

 

Jodendom

   

 

 

 

Joods Geschrift

 

Jesaja 48-17:

Dit zegt de Heer, je bevrijder , de Heilige van Israel. Ik ben de `heer, jullie God, die jullie onderricht in je eigen belang, die jullie leidt op de weg, die je gaat. 

(psalm 25 ) Heer, maak mij Uw wegen vertrouwd, leer mij Uw paden gaan wijs mij de weg van Uw waarheid en onderricht mij want U bent de God, die mij redt, op U blijf ik hopen, elke dag weer.                                                                      

Goddelijke Wet                                                                                                       

                        

 

Christendom 

  

 

 

 

Christelijk geschrift:

 

Johannes:

Nog veel heb ik U te zeggen, maar ge kunt het thans niet dragen, doch wanneer Hij komt, de Geest der Waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. En waar Ik heenga, daarheen weet gij de weg. Thomas zei tot Hem, Here wij weten niet waar Gij heengaat, hoe weten wij dan de weg? Jezus zei tot hem: ik ben de Weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de vader dan door Mij.                                  

Goddelijke  zelfopoffering

                                                   

 

 

Islam

 

 

Geschrift van de ISLAM

En julllie Heer zegt: ”Roep mij aan, dan zal ik jullie verhoren…

Koran 40:60En julllie Heer zegt: ”Roep mij aan, dan zal ik jullie verhoren…

Koran 40:60 Ik ben nabij. Ik verhoor het gebed van iemand, die bidt, wanneer hij Mij aanroept…

Koran 2: 186 “Maar misschien staat jullie iets tegen dat toch goed voor jullie is en misschien hebben jullie iets lief dat slecht voor jullie is. Allah weet en jullie weten niet. Koran 2: 216                                                 

Goddelijke   eenheid

 

 

logo

 

 Soefisme (Gayan, Vadan, Nirtan)

 

Mystiek geschrift   

de Gayan:

Uw fluisteren in de oren van mijn hart brengt mijn ziel tot extase. De vreugdegolven, die opwellen in mijn hart worden een net, waarin Uw levend woord zich wiegt. Geduldig verbeidt mijn hart Uw woord doof voor al wat komt van buitenaf.Spreek nogmaals tot me. U, die in mijn hart besloten ligt als in een schrijn. Uw stem brengt mijn geest in vervoering                           Goddelijke   waarheid