header

Pagina overzicht

   altaar

 

 

Teksten bij de Universele Eredienst van 17 juni 2018

Onderwerp: Afstemmen

 

Spreker: Michaël Schouwenaar

 

 

 

Hindoeïsme

  

 

Hindoe geschrift

 

Kalm, onbevreesd, onwrikbaar in zijn gelofte van Brahmachari, zijn denken beheersend, zijn gedachten gericht op Mij, harmonisch streven naar Mij als Allerhoogste.

De yogi, die aldus steeds gericht is op het Zelf, wiens denken beheerst is, komt tot vrede; komt tot het allerhoogste Nirvana dat in Mij is.

                                                                                                          Goddelijke wijsheid

 

 

 

 

Boeddhisme

 

 

 

  

Boeddhistisch Geschrift.

 

Zoals een pijlmaker zijn pijl recht buigt, zo richt de wijze zijn zwervende, onvaste gedachten, die moeilijk te bedwingen zijn, moeilijk te weerhouden.

Het is goed om het denken te bedwingen, dat moeilijk te bedwingen is  en vluchtig, heenschietende waarheen het wil; een bedwongen denken geeft geluk.

                                                                                                          Goddelijk mededogen

 

            

 

 

Zarathustra

 

 

 

 

Zoroastrisch Geschrift:

 

Waarheid, Geest, Goede Denken, Ahoera: voor ons zijn het stralen, toch zijn zij het Ene Licht. Zo zoeken wij, erbarm u onzer en help ons!

Door toewijding wordt de mens heilig; een toegewijd mens bevordert de Waarheid door zijn gedachten, zijn woorden, zijn daden, zichzelf. Door het Goede Denken zal Mazda zijn rijk vestigen. Daar naar verlang ik.

                                                                                                          Goddelijke reinheid

 

 

                                                                          

 

 

Jodendom

   

 

 

 

Joods Geschrift

Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting;

Waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen.

Op God rust mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God.

Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht;

God is ons een schuilplaats.

                                                                                                          Goddelijke wet

 

 

 

 

                        

 

Christendom 

  

 

 

 

Christelijk geschrift:

 

En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal open gedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt , hem zal open gedaan worden.

                                                                                                          Goddelijke zelfopoffering

 

 

 

 

Islam

 

 

Geschrift van de ISLAM

Hij schiep u uit één ziel, dan maakte Hij daaruit echtgenoten; en Hij zond voor u acht stuks vee in paren neder. Hij vormde u in de baarmoeder van uw moeder, schepping naast schepping, in drievoudige duisternis. Zo is Allah uw heer, van Hem is het koninkrijk. Er is geen God naast Hem. Waardoor wordt gij dan afgeleid?

                                                                                                          Goddelijke eenheid

 

 

 

logo

 

 Soefisme (Gayan, Vadan, Nirtan)

 

Mystiek geschrift

God is het antwoord op iedere vraag.

Geestelijke vooruitgang is het zich stemmen op een hogere toon.

Uw fluisteren tot mijn hart brengt mijn ziel in extase. De golven van vreugde, die uit mijn hart opwellen, vormen een net, waarin Uw levend woord zich wiegt. Mijn hart wacht geduldig op Uw woord, doof voor alles wat van buiten komt. O Gij, die woont in het heiligdom van mijn hart, spreek weer tot mij, Uw stem brengt mijn geest in verrukking.

                                                                                                          Goddelijke waarheid