header

Pagina overzicht

   altaar

 

 

Teksten bij de Universele Eredienst van 24 juni 2018

Onderwerp: Waakt en bidt

 

Spreker: Alim vd Brink

 

 

 

Hindoeïsme

  

 

Hindoe geschrift

 

Bhagavad Githa 6: 7, 8 en 30

De mens die het zelf overwonnen heeft en de rust van zelfbeheersing heeft bereikt, standvastig gericht blijft op Paramatman  (het hoogste Zelf) heeft vrede in koude en hitte,

in vreugde en smart, in eer en schande.

De Yogi, die geestelijke wijsheid en kennis bezit, op de top staat en zijn zinnen beheerst, voor wie een aardkluit, een steen en een klomp goud hetzelfde zijn, wordt een beheerser genoemd.

Wie Mij (het Zelf) in alle dingen ziet en alle dingen in Mij, die verlaat Mij niet en zal Ik nimmer verlaten.

                                                                                               Goddelijke wijsheid

 

 

 

 

Boeddhisme

 

 

 

  

Boeddhistisch Geschrift.

 

Dhammapada: Zelf  157 -159

Laat iemand die zichzelf liefheeft, zorgvuldig over zichzelf waken; tenminste gedurende één van de drie nachtwaken (de drie levenstrappen) moet een wijs mens wakende zijn.

Laat ieder eerst zichzelf opvoeden tot wat behoorlijk is, laat hem dan anderen leren; zo zal een wijs mens zich vrijwaren voor leed.

Als iemand zichzelf opvoert tot wat hij anderen voorhoudt te zijn, dan kan hij, zelf beteugeld, anderen beteugelen, want iemands eigen zelf is moeilijk te betomen.

                                                                                               Goddelijk mededogen

 

            

 

 

Zarathustra

 

 

 

 

Zoroastrisch Geschrift:

 

Yasna 31: 19 en 34: 5

Is het soms de uiterlijke welstand, die de zin van het leven uitmaakt? Slechts hij die het ware inzicht heeft kan zich laven aan de bronnen van het leven zelf.

Het aardse leven is als een voortlekkend vuur dat is aangestoken door twee stukken hout; het goede en het slechte, die – als bij een tondeldoos – tegen elkaar worden gewreven,

En zoals duizenden vonken zich verenigen tot één vlam, zo brengen de ontelbare goede en kwade impulsen van geest en gemoed tezamen het aardse leven voort.

Sla acht, Heer, op mijn aanhoudend bidden: Waarlijk, aan U is de macht en de heerlijkheid. Neem ons bewustzijnsleven op in de stroom van uw zuivere gedachten, opdat de heerschappij van leugen, haat en demonie ons niet beroere, en wij niet aan hun woeden onderworpen zijn.

                                                                                               Goddelijke zuiverheid

 

 

                                                                          

 

 

Jodendom

   

 

 

 

Joods Geschrift

Spreuken 4: 20-27

Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden, geef aan mijn uitspraken gehoor.

Houd ze steeds voor ogen, bewaar ze in het diepste van je hart.

Ze zijn het leven voor wie aanvaarden, sterken heel het lichaam als een medicijn.

Van alles waarover je waakt, waakt vooral over je hart, het is de bron van je leven.

Neem nooit leugens in de mond, laat geen bedrog over je lippen komen.

Je moet elk mens recht in de ogen kunnen zien, nooit je ogen hoeven neerslaan.

Effen de weg waarover je gaat, dan loop je met vaste tred.

Wijk niet af naar rechts, wijk niet af naar links, wijk alleen uit voor het kwaad.

           

                                                                                               Goddelijke wet

 

                        

 

Christendom 

  

 

 

 

Christelijk geschrift:

 

Mattheüs 26: 36-41

Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een olijfgaard die Getsemané genoemd werd. Hij zei: Blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden. Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, zei hij tegen hen: Ik voel mij dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken. Hij liep nog een stukje verder, kniel de toen en bad diep voorovergebogen: Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt. Hij liep terug naar zijn leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: Konden jullie niet een één uur met mij waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.

                                                                                               Goddelijke zelfopoffering

 

 

 

Islam

 

 

Geschrift van de ISLAM

Soera 1: 1-7

In de naam van God, de erbarmer, de barmhartige.

Lof zij God, de Heer van de wereldbewoners,

de erbarmer, de barmhartige,

de heerser op de oordeelsdag

U dienen wij en U vragen wij om hulp

Leid ons op de juiste weg,

de weg van hen aan wie U genade geschonken hebt,

op wie geen toorn rust en die niet dwalen.

                                                                                               Goddelijke eenheid

 

 

 

logo

 

 Soefisme (Gayan, Vadan, Nirtan)

 

Mystiek geschrift

Gezegend zij mijn verbanning uit de Hof van Eden naar de aarde.

Als ik niet was gevallen, zou ik de gelegenheid niet hebben gehad de diepten van het leven te peilen.

Mijn ziel blijft op U gericht als een kompas, wanneer mijn leven door de storm gaat.

Een verlangen terugdringen is een goddelijke impuls onderdrukken.

Gebed is een diep gevoelde behoefte van de ziel.

Door de kracht van het gebed opent de mens de deur van zijn hart waarin God, de immer vergevende, de allen genadige verblijft.

Hoe dieper je gebeden weerklinken in je bewustzijn, des te duidelijker zullen ze hoorbaar zijn voor God.

Mijn bedachtzaam zelf!

Verdraag alles en doe niets,

hoor alles en zeg niets,

geef alles en neem niets,

dien allen en wees niets.

De dienst van God betekent, dat ieder van ons voor allen werkt.

                                                                                               Goddelijke waarheid