header

Pagina overzicht

   altaar

 

 

Teksten bij de Informele Dienst van 23 april 2017

Onderwerp: Fijn besnaard

 

Spreker: Hayo Huizinga

 

 

 

Hindoeïsme

  

 

Hindoe geschrift

 

Bhagavad Gita

Degene die zelfbeheersing uitoefent over zijn geest is sereen in kou en hitte; in plezier en pijn; in eer en schande, en is voor altijd standvastig met het Grote zelf.

 

 

 

Boeddhisme

 

 

 

  

Boeddhistisch Geschrift.

 

Boeddhistisch Dhammapada vers 5:

‘Haat wordt in deze wereld nooit tot werkelijke vrede gebracht door haat, het wordt tot werkelijke vrede gebracht door liefde.

              

 

 

Zarathustra

 

 

 

 

Zoroastrisch Geschrift:

Yasna’s 34.1

Door welke daden, door welke woorden, door welke aanbidding, O Wijze, verwierf Gij voor Uzelf onsterfelijkheid, waarheid en heerschappij over volmaaktheid? Moge juist dit ons gegeven worden, in de allergrootsten aantallen.

 

 

 

Jodendom

   

 

 

 

Joods Geschrift

 

Isaiah42:5

Zo zegt God de Here die hemelen schiep en overkoepelde; die de aarde schiep en alle levende wezens; die adem gaf aan de mensen die er op leefden en geest gaf die er op wandelden.

        

                                                                                                                                                                                           

                        

 

Christendom 

  

 

 

 

Christelijk geschrift:

 

2 Corinthiërs 13 6-8

Ik hoop echter dat Gij zult inzien dat wij niet verwerpelijk zijn. Ja wij bidden tot God, dat gij generlei kwaad zult doen, niet opdat wij betrouwbaar mogen blijken, maar opdat gij het goede zoudt doen, al zijn wij dan ook verwerpelijk. Want wij vermogen niets tegen de Waarheid, maar wel voor de waarheid.

                                                   

 

 

Islam

 

 

Geschrift van de ISLAM

Soera 56

Gij kunt niet recht leiden wie gij wensen zoudt, maar Allah leidt recht wie hij wil. En Hij kent het best de rechtgeleiden.

 

 

logo

 

 Soefisme (Gayan, Vadan, Nirtan)

 

In de Gayan, Vadan en Aforismen lezen wij:

De ware vrijheid vind je in jezelf.

Als de ziel vrij is, is er niets in de wereld dat ons nog bindt;

Overal ervaren we vrijheid, zowel hier op aarde als in de hemel.

Aforismen,

Hazrat Inayat Khan