header

Pagina overzicht

   altaar

 

 

Teksten bij de Universele Eredienst van 22 april 2018

Onderwerp: Geduld en Vertrouwen

 

Spreker: Ganesh vd Veer

 

 

 

Hindoeïsme

  

 

Hindoe geschrift

 

Bhagavad Gita XIII (13,16)-Dat=Ene-

Overal heeft de Ene handen en voeten, overal ogen, hoofden, monden; alles horend, verwijlt de Ene in de wereld, alles omvattend;

Ongedeeld in de schepselen en toch in elk afzonderlijk gezeteld, aldus moet men de Ene kennen als de behoeder der schepselen; de Ene verslindt en de Ene brengt voort.

wijsheid

 

 

 

 

Boeddhisme

 

 

 

  

Boeddhistisch Geschrift.

 

Het evangelie van Boeddha 74

(De ploeger)

Toen sprak de Brahmaan Bharadwadsja de Verhevene toe in een stanza: “Gij beweert een ploeger te zijn, toch zien wij niets van uw ploegen. Licht ons in omtrent uw ploegen, opdat wij dit mogen verstaan”.

De Verhevende antwoordde: “Geloof is het zaad, tucht de regen, inzicht mijn juk én ploeg, ingetogenheid de ploegstaart, verstand het zeel (trektouw), bezinning ploegschaar en prikkel.(om achteruittrappen van de os tegen te gaan)

Ik ben beheerst naar lichaam en beheerst in spreken, matig in mijn voedsel, ik laat de waarheid het onkruid delgen; zachtmoedigheid is mijn ontspanning.

Inspanning is mijn rijdier; het brengt mij naar Nirwana en keert zijn rug niet naar de plek, waar men bij aankomst nimmer treurt. Zo wordt dit ploegen volbracht; het draagt de vruchten der onsterfelijkheid. Als dit ploegen volbracht wordt, is men bevrijd van alle lijden.”

mededogen                     

 

            

 

 

Zarathustra

 

 

 

 

Zoroastrisch Geschrift:

 

Yasna 44, 2 en 11

U roep ik aan Heer.. Antwoordt mij en geef mij inzicht. Wij zijn stom van verlangen naar het volmaakte leven dat op dit aardse volgt. Maar in vele opzichten doen wij niet wat wij behoren te doen. Hoe kunnen wij ons staande houden voor uw gerechtigheid? Het is slechts zwijgen dat ons past. Doorvors, Heer, de schuilhoeken van onze ziel, om te zien of daar ook een zweem van waarheid aanwezig zij; hoe misvormd onze ziel ook is geworden door het leed van dit aardse leven.

U roep ik aan Heer. Antwoordt mij en geef mij inzicht. Wanneer ik tot u spreek weerklinken mijn woorden dan ook in Uw hart? Mengen mijn woorden zich dan ook in Uw scheppingslied?

Hoe verrukkelijk is deze harmonie: zij  inspireert tot een leven van vernieuwing en een afzien van alles wat mij vroeger in de ban hield.

 zuiverheid

 

 

 

Jodendom

   

 

 

 

Joods Geschrift

Prediker 3:

1 Alles heeft een bestemden tijd, en alle voornemen onder den hemel heeft zijn tijd.

2 Er is een tijd om geboren te worden, en een tijd om te sterven; een tijd om te planten, en een tijd om het geplante uit te roeien;

3 Een tijd om te doden, en een tijd om te genezen; een tijd om af te breken, en een tijd om te bouwen;

4 Een tijd om te wenen, en een tijd om te lachen; een tijd om te kermen, en een tijd om op te springen;

5 Een tijd om stenen weg te werpen, en een tijd om stenen te vergaderen; een tijd om te omhelzen, en een tijd om verre te zijn van omhelzen;

6 Een tijd om te zoeken, en een tijd om verloren te laten gaan; een tijd om te bewaren, en een tijd om weg te werpen;

7 Een tijd om te scheuren, en een tijd om toe te naaien; een tijd om te zwijgen, en een tijd om te spreken;

8 Een tijd om lief te hebben, en een tijd om te haten; een tijd van oorlog, en een tijd van vrede.

wet

 

 

 

                        

 

Christendom 

  

 

 

 

Christelijk geschrift:

 

Lucas 13 vers 5 – 9

Jezus sprak deze gelijkenis: iemand bezat een vijgenboom, die in zijn wijngaard was geplant. De eigenaar kwam om vrucht aan de vijgenboom te zoeken, maar vond geen vrucht. De eigenaar zei tot de wijngaardenier: ‘Zie, het is nu al drie jaar, dat ik vrucht aan deze vijgenboom kom zoeken. Maar ik vind ze niet. Hak hem om! Waarom zou hij de grond nutteloos beslaan?'

De wijngaardenier antwoordde en zei tot hem: ‘Heer, laat hem nog dit jaar staan! Ik zal er eerst nog eens omheen graven en er mest bij brengen. En indien hij in het komende jaar vrucht draagt, dan is het goed. Maar anders, dan moet gij hem omhakken.’


zelfopoffering

 

 

 

Islam

 

 

Geschrift van de ISLAM

Soera Al-Ma’aaridj, 70:5

Wees je bewust van Allah, dan zal je Hem voor je vinden. Zorg dat je Allah kent als het je goed gaat; dan zal Hij  je kennen bij tegen-

spoed. Weet dat wat aan jou voorbij is gegaan, jou ook niet moest overkomen en dat wat er met jou is gebeurd, niet aan jou voorbij kon gaan. En weet dat de overwinning met geduld samengaat, vreugde met droefenis en verlichting met moeilijkheden.” In de Koran wordt trouwens enkele keren het woord ‘mooi’ aan het woord ‘geduldig’ gekoppeld, bijvoorbeeld in onderstaand vers:

“Wees dus maar mooi geduldig en volhardend. ” of “Oefen dus passende gedulding”.

eenheid

 

 

logo

 

 Soefisme (Gayan, Vadan, Nirtan)

 

Mystiek geschrift

BvS: 4 januari

Wanneer gij met uw rug naar de zon staat, is uw schaduw voor u, maar wanneer gij u omdraait en tegenover de zon komt te staan, dan valt de schaduw achter u.

Antwoorden van Inayat Khan: (11)

In alle bronnen waaruit ik de behoeften van mijn leven put zie ik één bron, God, de enige Bron. En als ik iemand liefheb, weet ik dat ik God bewonder, vereer, liefheb. In verdriet vertrouw ik op God en in vreugde dank ik Hem. Ik treur niet over het verleden, ik ben niet bezorgd over de toekomst, maar tracht van het heden te maken wat ik kan.

Gayan:

Vertrouw op God. Als je zijn steun nodig hebt, dan zie je in alles Zijn verborgen hand.

(H.I.K. uit: Wegwijzers: 40)

Het vergt geduld, offers en teleurstellingen, voordat je het punt bereikt, dat je de vreugde die van binnen komt tot werkelijkheid maakt.

Geduld is een boom, waarvan de wortels bitter zijn, maar de vruchten zoet’.

waarheid