header

Pagina overzicht

   altaar

 

 

Teksten bij de Universele Eredienst van 21 oktober 2018

Onderwerp: Profeten; mens of heiligen?

 

Spreker: Annemieke Bouman

 

 

 

Hindoeïsme

  

 

Hindoe geschrift

 

Bhagavad-gita Tekst 6:24 en 27

Yoga moet met vastberadenheid en vertrouwen worden beoefend, zonder van het pad af te wijken. Daarnaast moet men alle materiële verlangens, die voortkomen uit mentale speculatie, zonder uitzondering opgeven om zo alle zintuigen van alle kanten met de geest te beheersen.

De yogi die zijn geest op Mij geconcentreerd heeft, bereikt beslist het Allerhoogste transcendentale geluk. Hij is aan de hoedanigheid hartstocht ontstegen en beseft dat hij kwalitatief gelijk is aan het Absolute.

                                                                                                                                                             Goddelijke wijsheid

 

 

 

Boeddhisme

 

 

 

  

Boeddhistisch Geschrift.

 

Evangelie Boeddha

Wie is een uitgestotene? Een uitgestotene is een man die boos is en haat koestert, een man die boosaardig en schijnheilig is, hij die in dwaling verkeert en vol van bedrog is. Wie ook een lasteraar is, een gierigaard die boze verlangens heeft, na-ijverig is, onbeschaamd en zonder angst om het verkeerde te bedrijven. Laat hèm bekend staan als een uitgestotene.

Men wordt niet een uitgestotene door geboorte, noch wordt men een Brahmaan door geboorte;

Men wordt een uitgestotene door zijn daden en zo wordt men ook een Brahmaan door zijn daden.       

Goddelijk mededogen

     

            

 

 

Zarathustra

 

 

 

 

Zoroastrisch Geschrift:

 

Yasna 30

Ik spreek tot hen, die willen horen.

Die niet de taal van hun hart tot zwijgen brengen door hun aards gericht denken,

Maar die de taal willen verstaan van het hart, dat zich jubelend tot de Heer verheft.

Want slechts in dit verstaan is vrede gelegen:

Een vrede, die alle verstand te boven gaat,

Een vrede, die de mens tot wijsheid leidt.

Het licht van de eeuwige waarheid verlichte onze ziel.

Spits uw oren

En scherp uw verstand

Om de juiste keuze te doen:

Een geweldige keuze, waaraan geen sterveling zich kan onttrekken.

Gij, stemmen der heiligen,

Die reeds zolang verstomd zijt, Ontwaakt uit uw zwijgen,

En roept de mens tot de juiste beslissing.

                                                                                                                                             Goddelijke zuiverheid

 

 

Jodendom

   

 

 

 

Joods Geschrift

Psalm 119

Ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouwe

De wonderen uit Uw wet.

Ik ben een vreemdeling op aarde,

Verberg  uw geboden niet voor mij.

Mijn ziel wordt verteerd van verlangen,

Naar uw verordeningen te alle tijden…

Mijn ziel kleeft aan het stof,

Maak mij levend naar uw woord.

Doe mij de weg uwer bevelen verstaan,

Opdat ik uw wonderen overdenke.

Ik verkies de weg der waarheid,

Want Gij verruimt mij het hart.

                                                                                                                                                              Goddelijke wet

 

                        

 

Christendom 

  

 

 

 

Christelijk geschrift:

 

Johannes 14:10

De woorden, die ik tot U spreek, zeg ik uit mijzelf niet,

Maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werken.  (beide zinnen 2 x )

                                                                                                                                              Goddelijke zelfopoffering

 

 

Islam

 

 

Geschrift van de ISLAM

Vertaling Kader Abdollah – soera 50:9

Mohammed! Ze zeggen tegen jou: ‘We zullen je niet geloven totdat je voor ons een bron uit de grond laat ontspringen, of tot jij een tuin met dadelbomen en druivenbomen maakt en water tussen de bomen door laat stromen, of tot je de hemel, zoals jij die beschrijft, in stukken op ons laat vallen, of tot jij met Allah en de engelen samenkomt, of tot jij een huis en juwelen van God hebt of tot jij tot in de hemel klimt’.

Ze zeggen: We zullen niet geloven in je hemelreis, tenzij je van daaruit een boek voor ons stuurt dat we kunnen lezen’.

Mohammed, vertel hen: ‘Groot is mijn Schepper. Ik ben slechts een mens, een gewone boodschapper’.

Zeg: ‘Roep Allah aan of roep Rahman aan. Het maakt niet uit, hoe je Hem ook aanroept, Hij heeft toch de mooiste namen’.

                                                                                                                                              Goddelijke eenheid

 

 

logo

 

 Soefisme (Gayan, Vadan, Nirtan)

 

Mystiek geschrift

Uit de Vadan-de Goddelijke Symfony

Heer, spreek in de stilte van de natuur,                                               

 

 

Bundel Gayan, Vadan, Nirtan pag. 182

De oren van mijn hart staan open

Om uw roepstem te horen.

Mijn koning, als ik in de wereld,                                                              

 

Bundel Gayan, Vadan, Nirtan pag. 194

Op de voorgrond prijk,

Geef ik van mijn beperking blijk,

Trek ik me uit de wereld terug

Dan betreed ik uw koninkrijk.

Vaak heb ik het gevoel,                                                                              

 

Bundel Gayan, Vadan, Nirtan pag. 210

Dat mijn ziel uit elkaar wordt getrokken:

De hemel houdt haar vast,

En de aarde trekt haar omlaag.                                                                Goddelijke waarheid