header

Pagina overzicht

Universele Eredienst - Iedereen is welkom!

 

Het Universeel Soefisme erkent dat in iedere religie Goddelijke Waarheid te vinden is. Daarom worden er teksten gelezen uit de Heilige Geschriften van de wereld. Hazrat Inayat Khan verwoordde het in de Sociale Gatheka 6 als volgt:
"Een volgeling van de Soefi Beweging zijn betekent een volgeling te zijn van álle geloven in deze wereld, niet gebonden aan enig specifiek geloof. Voor een soefi is geloof een vrij ideaal, geen gevangenschap. De Soefi Boodschap beschouwt de gehele mensheid als één lichaam, de rassen zijn de verschillende delen van dat lichaam, de landen zijn de organen ervan, de mensen de deeltjes die dit lichaam vormen, en God is de geest van dit lichaam."
Religies hebben aan de mensheid Geschriften en oefeningen gegeven om tot God te komen, tot je innerlijke kern, en ieder kiest zijn weg die het beste bij hem of haar past. Daarom wordt in de Universele Eredienst voor elke godsdienst een kaars ontstoken als symbool voor het licht dat deze bepaalde godsdienst aan de wereld brengt. De zevende kaars wordt aangestoken voor alle overige religies, die het licht van de waarheid in de duisternis van menselijke onwetendheid hebben hooggehouden.


Elke zondag is er om 11 uur een Universele Eredienst in soeficentrum Den Haag, Anna Paulownastraat 78

Confraternity
Voorafgaand aan de Universele Eredienst wordt een aantal keren de Confraternity gehouden (om 10.30 uur). Wanneer dit is kunt u nagaan in het programma. De Confraternity is een gebedencyclus met gezongen herhalingen en is openbaar.  

Geluidsopnames
Een geluidsopname van de Universele Erdienst van 5 feb 2017 met als spreker Karimbakhsh Witteveen staat op Dropbox. Het onderwerp van deze dienst was "Trek ons nader tot U", waarin Karimbakhsh zijn doordachte visie gaf op de actuele mondiale en landelijke problematiek.

Teksten
De teksten van de komende of recente Universele Eredienst staan vermeld onder het kopje "Teksten uit de Heilige Boeken".

informele

Informele Eredienst
De informele dienst heeft een ander karakter dan de Universele Eredienst. Doordat de bezoekers in een kring zitten en omdat de toespraak en teksten ook door niet-cherags uitgesproken kunnen worden (die dan ook geen robe dragen), is deze bijeenkomst minder formeel. Het is alleen de vorm die anders is. De inhoud en de Boodschap blijven gelijk.