header

Pagina overzicht

                  

 

 

OPEN AVONDEN

 

 

Open thema-avonden januari-mei 2018

 

Voor 2018 staan de volgende open avonden gepland in het kader van "Soefisme en wetenschap":

 

OPEN AVONDEN 2018

Thema: Soefisme en bewustzijnsontwikkeling.                                                                                      O

 

Woensdag 21 februari:

Onder voorbehoud:

 

- Hoe werken onze hersenen? Zijn we ons brein of is er meer?

- Keuzen maken - kiezen we ons eigen leven of wordt er door ons heen gekozen?

 

Woensdagavond 21 maart

Onder voorbehoud: Bewustzijnsontwikkeling en Soefisme
(Karimbakhsh Witteveen

 

Woensdagavond 18 april:

Eindeloos bewustzijn en Bijna Dood Ervaring

We zijn blij dat de heer Pim van Lommel, alom bekend deskundige, bereid is deze avond te leiden; hierbij zal ook iemand aanwezig zijn die over eigen ervaringen vertelt. Website: https://pimvanlommel.nl/
Pim van Lommel (Laren, 15 maart 1943) is een Nederlandse cardioloog, onderzoeker en schrijver, die bekend is geworden door zijn boek Eindeloos Bewustzijn (2007) over bijna-doodervaringen en door zijn grootschalige klinische studie naar bijna-doodervaringen die in 2002 gepubliceerd werd in het medische tijdschrift The Lancet. De resultaten waren wereldnieuws.
Toegangsprijs voor deze avond is 10 euro, graag contant en gepast te betalen bij binnenkomst. Aanmelding vooraf is noodzakelijk. U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden door middel van een e-mail aan de heer Jan van Workum: wakil.ap78@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

FILMAVONDEN

 

16 februari 2018

HUMAN – wat maakt ons menselijk? 2015)

Filmmaker en kunstenaar Yann Arthus-Bertrand, bekend van documentaires als Planet Ocean en Home, vroeg zich af wat ons eigenlijk menselijk maakt. Om het antwoord hierop te vinden besteedde hij drie jaar aan het het verzamelen van (real-life) emotionele verhalen van meer dan 2000 vrouwen en mannen in 60 landen. Die emoties, die glimlach en die tranen, die strijd en die lach zijn de dingen die ons verenigen. In de eerste documentaire staan de thema’s liefde, vrouwen, werk en armoede centraal. In het tweede deel staan de thema’s oorlog, vergevings-gezindheid, homoseksualiteit, familie en het leven na de dood centraal. We gaan het laatste deel zien.

 

16 maart 2018

Down to earth

Op zoek naar een nieuw perspectief en zingeving leefden Rolf Winters en Renata Heinen met hun drie kinderen vier jaar in Noord-Amerika samen met een Indianenstam. Daar ontstond het idee om de wijsheid van de stamoudsten op film vast te leggen. Het gezin trok daarop een jaar rond de wereld op zoek naar de verborgen Wisdom Keepers en leefden bij verschillende volksstammen op zes continenten. Dit alles legden ze vast op film waaruit deze indrukwekkende documentaire is ontstaan. (ca. 80 min.)

 

Deze Open avonden zijn voor iedereen toegankelijk,

Aanvang om 20.00 uur

de deur is geopend vanaf 19.30 uur

Graag een vrijwillige bijdrage