header

Pagina overzicht

                  

 

Thema-avonden 2018

 

Voor 2018 staan de volgende open avonden gepland in het kader van "Soefisme en wetenschap":

Aanvang 20.00 uur, om 19.30 is er koffie en thee.

Vrijwillige bijdrage                                                                 

Na de zomer

Woensdag 19 september 20.00 uur: Shaikh-ul-Masheik Mahmood Khan houdt een inleiding over Soefisme, Wetenschap en ons beeld van God (het goddelijke).

Op zaterdag 22 september zal Sri M ’s middags een lezing in ons centrum houden over “Spirituality today”. Hij geeft daarin zijn visie op wat de mensheid in deze tijd nodig heeft. De bijeenkomst is van 15.30 tot 17.30 uur in het Soeficentrum aan de Anna Paulownastraat 78 Den Haag.

(Toelichting: In september 2018 zal er in Den Haag weer de “Walk of Hope” gehouden worden. Deze Walk of Hope zal worden geleid door de Indiase spiritueel leraar Mumtaz Ali, ook wel bekend als Sri M. Het doel van de Walk is om de ongelijkheid, onbegrip en misverstanden die kan ontstaan vanuit culturele en religieuze diversiteit op te heffen. De Walk wordt gesteund door diverse hoogwaardigheidsbekleders, waaronder de burgemeester van Den Haag.)

Zondag 7 oktober na de dienst (13.00 -14.00 uur): Workshop ademen door Ronald en Kabir (*)

Dinsdag 9 oktober 20.00 uur: Muzikale avond met Ronald en Kabir: zij zingen Soefisongs. (*)

(*) Ronald en Kabir zijn twee Duitse musici die vanuit de Soefi idealen werkzaam zijn aan het Institut für Atemzentrierte Stimmbildung in Flensburg. Vorig jaar hebben ze een zeer succesvol optreden verzorgd in ons centrum met liederen van Shaikh-ul-Mashaikh Pyaromir Maheboob Khan. We zijn blij dat ze opnieuw bereid zijn om naar ons centrum te komen, nu voor twee activiteiten: een workshop 'ademen' en een muzikale avond met Soefi muziek en andere liederen.

Woensdag 17 oktober 20.00 uur: Ds Carel ter Linden spreekt over Godsbeelden nav zijn boekje 'Waarom zijn we hier in Godsnaam?'

Woensdag 21 november 20.00 uur (onder voorbehoud): Een avond over Roemi, met recitatie van enkele gedichten (ook in het farsi) door Sheyda Sassani.