header

Pagina overzicht

 

 

Meditatie

 

Geestelijk iets bereiken

wil zeggen

jezelf afstemmen

op een hogere toon

(Hazrat Inayat Khan)

 

Op onderstaande affiche vindt u de data waarop de meditaties worden gehouden.

De eerstvolgende meditatie is op zondag 21 mei.

Voorafgaand aan de meditatie is er van 11.00 tot 12.00 uur een Universele Eredienst.

De meditatie is van 12.40 tot 13.45 uur in ons centrum.

Ieder is van harte welkom, ook als je nog niet eerder bent geweest. 

We beginnen de meditatie met de ontspanning en het zich richten op het hier-en-nu; 

vanuit de ontspanning nemen we de in- en uitademing waar als een buitenstaander; 

door onze aandacht naar binnen te richten leren we de natuur van onze geest kennen; 

er is een afwisseling van meditatie met ondersteuning en stilte meditatie; 

vervolgens contempleren we op een bepaald thema dat wordt voorgesteld; 

daarna volgt de loopmeditatie;

we sluiten af met een mantra.

We hopen u op 21 mei te mogen begroeten 

Hartelijke groet,

Ananda de Heer

 

Inlichtingen: a3heer@hotmail.com

 

Data voor de komende maanden:

 meditatie 22 01 2017