header

Pagina overzicht

 

 

Meditatie: de laatste zondag van de maand

 

Geestelijk iets bereiken

wil zeggen

jezelf afstemmen

op een hogere toon

(Hazrat Inayat Khan)

 

 

 Op de 4e zondag van de maand vindt er een meditatie plaats van 12.30 - 13.30 uur

De meditatie vindt plaats na de Universele Eredienst;
de meditatie kan los daarvan worden bijgewoond.

Het is een geleide meditatie, met een afwisseling van stilte en contemplatie op een bepaald thema, meestal verband houdend met het onderwerp van de Universele Eredienst. 

Daarna volgt de loopmeditatie; we sluiten af met het zingen van een mantra.

Ieder is van harte welkom, ook als je nog niet eerder bent geweest.

 

In de tweede helft van 2018 vindt de meditatie steeds plaats op de laatste zondag van de maand,

na de zomer op 

30-9, 28-10, 25-11.

Bij meditatie gaat het niet om woorden, maar om het ervaren. Wat ervaren we als we de geest naar binnen keren en er gewoon alleen maar 'zijn'? Just be. De 'waarheid' ligt in wezen niet opgeslagen in boeken maar kunnen we in onszelf vinden. Door middel van meditatie kunnen we ons richten op die innerlijke waarheid. We doen dat vanuit deze woorden uit het gebed Khatum: "Ontsluit ons uw goddelijk Licht dat in onze ziel is verborgen, opdat we het leven beter mogen leren kennen en begrijpen".  We  proberen daarbij onder meer te ervaren wat er gebeurt als we contempleren op een thema, zoals 'liefdevolle vriendelijkheid'. 
In deze meditaties volgen we de stappen die Inayat Khan ons heeft aangereikt: concentratie, contemplatie, meditatie. Deze stappen zijn de voorbereiding voor een meditatief leven (de realisatie).

Inlichtingen: anandadeheer@gmail.com