header

Pagina overzicht

 

Centrum voor Universeel Soefisme
Den Haag

Anna Paulownastraat 78 (naast het Vredespaleis)
2518 BJ Den Haag

Centrumleider en tevens voorzitter van het bestuur: Ananda de Heer; e-mail: anandadeheer@gmail.com
Secretaris van het bestuur en beheerder van de website: Mona Carels
E-mail adres: centrum.usdh@gmail.com 

Bankrekening: NL47 INGB 0009 5131 28
Ten name van: Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag

Via deze pagina kunt u alles vinden dat belangrijk is voor ons centrum! Dus: zet deze link alvast bij uw favorieten!: 
Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag.

Het overzicht van de activiteiten en de diensten met de sprekers kunt u vinden in het activiteitenoverzicht.

Het complete Programma voor de eerste helft van 2019 kunt u hier downloaden of inzien. 
U kunt het ook vinden onder de pagina "Documenten".

Vragen, opmerkingen of suggesties kunnen via bovengenoemd postadres worden toegestuurd of via het volgende e-mail adres: centrum.usdh@gmail.com U kunt eventueel uw telefoonnummer doorgeven en vragen om teruggebeld te worden.

Ook kunt u persoonlijk contact opnemen met de centrumleider of één van de bestuursleden na een dienst of een activiteit.

 

Enkele overwegingen in december 2018

De periode waarin deze Nieuwsbrief tot stand komt is in december, wintermaand. De astronomische winter begint op het noordelijk halfrond rond 21 december. We zitten dus in de overgang van herfst naar winter. De donkere dagen van het jaar! Dit is de periode van tot stilstand komen van de natuur, de groei is eruit. Het is de periode van inkeer. Ook is het de tijd dat mensen soms sombere gevoelens hebben en vooral de donkere kant van het leven zien. Winterdepressie is de naam die hieraan wordt gegeven en in de medische wereld is er zelfs een officiële naam voor: Seasonal Affective Disorder, afgekort als SAD (Seizoensafhankelijke Depressie).
Van oudsher kijken mensen daarom in deze donkere dagen uit naar de winterzonnewende die op 21 december plaatsvindt. Het is het moment waarop het licht, na een periode van duisternis en verwijdering, als het ware rechtsomkeert maakt en de dagen weer beginnen te lengen. Daarom ging het feest rond de winterwende gepaard met het maken van veel licht en vuur. Licht en vuur om de donkerte te verdrijven en de groeiende zon te verwelkomen. Er is een zonnige toekomst die wacht! Niet voor niets vieren we op 23 december een Universele Eredienst met Lichtceremonie. We vieren het feest van het Licht, gesymboliseerd door de geboorte van Jezus. Het Licht komt van vele bronnen:, de zon, de maan en de sterren. De sterrenhemel heeft altijd tot de verbeelding gesproken en mensen hebben gemeend er van alles uit af te kunnen leiden. “Het staat in de sterren geschreven” – het thema van de Universele Eredienst op 23 december.

De feestdagen en het nieuwe jaar staan weer voor de deur. Het is mooi deze dagen te kunnen vieren met familie, vrienden en wellicht ook in het Soeficentrum. Ik hoop dat ieder een inspirerend jaar achter de rug heeft, zowel privé als in het Soeficentrum.
Niet alles en niet iedereen is volmaakt! Wel zijn we met elkaar op weg, gesteund door de boodschap van Liefde, Harmonie en Schoonheid. Het is goed ons deze idealen steeds voor ogen te houden, ook al gaat het misschien soms wat minder en ook al gaan de dingen niet altijd zoals we zouden willen. De Boeddha zei: de mens lijdt omdat hij de dingen anders zou willen dan ze zijn. Aanvaarding van wat er is, met de stroom meegaan, dat is het pad dat tot innerlijke rust leidt. Dat pad wordt voortdurend verlicht: “Uw licht is in alle vormen, Uw liefde in alle wezens.”
Ik wens ons toe dat we dat Licht en die liefde voortdurend zien en ervaren.

(Ananda)

 

Binnenkort te verwachten:                              

Zondag 23 december van 10.45 - 12.15 uur: Kerstdienst met Lichtceremonie.

Poster Kerst 2019

 

Zondag 30 december 11.00 uur: Informele Viering; daarna van 12.30 tot 13.30 uur: geleide meditatie.