header

Pagina overzicht

 

Centrum voor Universeel Soefisme

Anna Paulownastraat 78 (naast het Vredespaleis)
2518 BJ Den Haag

tel.: 070-2502100

Centrumleider en tevens voorzitter van het bestuur: Ananda de Heer
Secretaris van het bestuur en beheerder van de website: Mona Carels

Bankrekening: NL47 INGB 0009 5131 28
Ten name van: Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag

Vragen of opmerkingen kunnen via e-mail worden gestuurd naar dit adres: 
centrum.usdh@gmail.com 

Alle activiteiten staan vermeld in het programma. Daarin staan ook de Universele Erediensten en de Informele diensten vermeld en tevens de sprekers van deze diensten.

U zou deze link bij de favorieten kunnen zetten: Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag.
 
Op 7 mei jl. is de Stichting CvUSDH opgericht; zie de Akte van oprichting
 

Binnenkort te verwachten: 24 juni Centrumdag

Op zondag 24 juni a.s. zal na de Universele Eredienst de jaarlijkse centrumdag gehouden worden. De centrummiddag zal in het teken staan van verbindende communicatie. Na de Universele Eredienst ziet het programma er als volgt uit:

12.30 uur: Bestuursgedeelte, bestaande uit de presentatie van de jaarverslagen secretaris en penningmeester. Ananda geeft een reflectie over de ontwikkelingen in het centrum.

13.15 – 13.45 uur: Potluck; ieder wordt gevraagd om iets voor de lunch mee te brengen en voorafgaand aan de Eredienst af te geven in de keuken. Daar maken we een feestelijke maaltijd van.
Als je naar de dienst komt, kan je vanaf half 11 het meegebrachte in de keuken afgeven.

13.45 – 15.30 uur: Interactieve middagbijeenkomst over verbindende communicatie aan de hand van ideeën van Marshall Rosenberg. De bijeenkomst gaat over verantwoordelijkheid nemen voor je eigen innerlijk leven, en over het ontwikkelen van meesterschap. Hazrat Inayat Khan heeft het hierover in De mens, meester van zijn lot. Hij onderscheidt drie stadia om meesterschap te bereiken: zelfbeheersing, beheersing van alle invloeden die ons willen wegtrekken van ons pad, en beheersing van omstandigheden en situaties. De communicatiemethode van Rosenberg geeft praktische handreikingen om onszelf op dit pad naar meesterschap te ontwikkelen. 

 Poster centrumdag 2018 G def