header

Pagina overzicht

 


 

Centrum voor Universeel Soefisme

Anna Paulownastraat 78 (naast het Vredespaleis)
2518 BJ Den Haag

tel.: 070-2502100

Centrumleider en tevens voorzitter van het bestuur: Ananda de Heer
Secretaris van het bestuur en beheerder van de website: Mona Carels

Bankrekening: NL47 INGB 0009 5131 28
Ten name van: Soefi Beweging Centrum Den Haag

Vragen of opmerkingen kunnen via e-mail worden gestuurd naar dit adres: 
soefibeweging.centrum.denhaag@gmail.com

Alle activiteiten staan vermeld in het programma. Daarin staan ook de Universele Erediensten en de Informele diensten vermeld en tevens de sprekers van deze diensten.

U zou deze link bij de favorieten kunnen zetten: Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag.
 

Binnenkort te verwachten:

26 april 11.00 uur: Universele Eredienst; spreker: Rabia Molendijk
Na deze dienst, van 12.30 tot 13.30: geleide meditatie o.l.v. Ananda de Heer

6 mei 11.00 uur: Universele Eredienst; spreker: Rika Lackin

13 mei 11.00 uur: Universele Eredienst; spreker: Shakti van der Vliet

20 mei 11.00 uur: Universele Eredienst; spreker: Maharani de Caluwé

23 mei 20.00 uur: extra thema-avond over Bijna Dood Ervaringen; follow-up van de avond met Pim van Lommel; verdere verdieping onder leiding van Gerrit Teule en inbreng van eigen ervaringen en vragen. 

27 mei 11.00 uur: Dienst van religieuze eenheid (informele dienst); spreker: Akbar Appels
Na deze dienst, van 12.30 tot 13.30: geleide meditatie o.l.v. Ananda de Heer.

Om alvast te noteren: op 24 juni wordt de Centrumdag gehouden, met de jaarverslagen van het bestuur, een vooruitblik door de centrumleider; tussen de middag: potluck.