header

Pagina overzicht

 


 

Centrum voor Universeel Soefisme

Anna Paulownastraat 78 (naast het Vredespaleis)
2518 BJ Den Haag
tel.: 070-2502100

Centrumleider en tevens voorzitter van het bestuur: Ananda de Heer
Secretaris van het bestuur en beheerder van de website: Mona Carels

Vragen of opmerkingen kunnen via e-mail worden gestuurd naar dit adres: 
soefibeweging.centrum.denhaag@gmail.com

Nieuwsbericht 

We staan aan het begin van een nieuw jaar, met veel geplande activiteiten in ons Centrum. Het Programma voor het eerste halfjaar van 2018 staat op de website en ontvangt u via een rondzendmail. Het complete digitale programma 2018 kunt u hier raadplegen of downloaden. De papieren versie ligt klaar in het Centrum. Op de website van het Centrum kunt u steeds de meest actuele gegevens raadplegen; ook staan daar de sprekers van elke dienst vermeld. U zou deze link bij de favorieten kunnen zetten: Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag

Hopelijk vindt u in onze activiteiten de nodige inspiratie op het spirituele pad.

In het bijzonder wil ik wijzen op de bijeenkomst van woensdagavond 18 april a.s. Die avond maakt deel uit van de serie Open avonden over bewustzijnsontwikkeling. De heer Pim van Lommel zal dan spreken over Bijna Dood Ervaringen en Eindeloos Bewustzijn. We zijn blij dat hij deze avond in ons centrum wil komen houden. Het is uniek dat hij deze avond in ons midden zal zijn; hij is een alom bekend deskundige op dit terrein. Er zal ook iemand aanwezig zijn die over eigen ervaringen vertelt. Meer informatie over hem is te vinden op zijn website: Website Pim van Lommel Deze avond wordt een toegangsprijs gevraagd van 10 euro. Aanmelding vooraf is noodzakelijk. Onderaan dit Nieuwjaarsbericht staat hoe u zich kunt aanmelden. Als er voldoende belangstelling voor is, zullen we een vervolgavond houden, waarbij de eigen inbreng en ervaringen met de aanwezigen kan worden gedeeld.

Eén van de voornemens is om de contacten met de Inayati orde te versterken. Ik ben blij dat Murshida Saki Lee aanwezig was in de Universele Eredienst, die we de dag vóór Kerst hadden. Op 28 januari a.s. hebben we een Informele Dienst in samenwerking met de Orde; Jemilah Betten zal dan spreken en ook zal de muziek dan door de Orde worden verzorgd. Na afloop van die dienst is er de maandelijkse meditatie, waar zij ook aan zullen deelnemen.

Een voornemen voor het nieuwe jaar is ook om zo nu en dan een “Gesprek met de Centrumleider” te organiseren. De bedoeling is om er een open gesprek van te maken over zaken die u bezig houden en die leven in het centrum. Het gaat dan om onderwerpen die het Soefisme in de ruimste zin van het woord betreffen, zowel de inhoud als de organisatie. De eerste keer dat dit gesprek zal worden gehouden is op zondag 21 januari van 12.15 tot uiterlijk 12.45 uur, dus na de Universele Eredienst. Het is de bedoeling dat naar voren kan komen wat u bezighoudt, zodat dit ertoe bijdraagt dat we met elkaar een levende gemeenschap vormen. Bij voldoende belangstelling zullen dergelijke gesprekken met enige regelmaat kunnen worden herhaald.

We leven in een turbulente tijd met grote veranderingen, dichtbij en ver weg. Ik hoop dat ons centrum een plaats mag zijn waar we de spirituele rust ervaren en de sociale gemeenschap ontmoeten, die kracht en moed geven op ons levenspad. Daarbij kunnen de volgende woorden uit de Gayan over "De geheimen van het hart" als richtsnoer dienen.

Alles waarnaar wij verlangen,
Berooft het hart van zijn vrijheid.

Het hart wordt voortdurend gezuiverd
Door het water van de liefdesstroom.

Het hart dat het licht van God weerkaatst,
is verlicht.

Ik hoop u bij veel gelegenheden te mogen ontmoeten en wens u een Gelukkig Nieuw Jaar toe.

Ananda

NB Dit Nieuwjaarsbericht is niet hetzelfde als de zo af en toe verschijnende Nieuwsbrief. In het Nieuwjaarsbericht geeft de Centrumleider een vooruitblik op enkele te verwachten highlights van het komende seizoen. Eind januari zal er naar verwachting weer een Nieuwsbrief verschijnen, met daarin Centrumnieuws en ontwikkelingen in het centrumbestuur.

 

Aanmelding voor de avond met Pim van Lommel

Aanmelding vooraf is noodzakelijk. U kunt zich voor deze bijeenkomst van 18 april a.s. aanmelden door middel van een e-mail aan de heer Jan van Workum:  wakil.ap78@gmail.com 

De toegangsprijs is 10 euro, graag contant en gepast betalen bij binnenkomst. 

  

Alle activiteiten staan vermeld in het programma. Daarin staan ook de Universele Erediensten en de Informele diensten vermeld en tevens de sprekers van deze diensten.