header

Pagina overzicht

 

Centrum voor Universeel Soefisme
Den Haag

Anna Paulownastraat 78 (naast het Vredespaleis)
2518 BJ Den Haag

Vragen, opmerkingen of suggesties kunnen via bovengenoemd postadres worden toegestuurd of via het volgende e-mail adres: centrum.usdh@gmail.com U kunt eventueel uw telefoonnummer doorgeven en vragen om teruggebeld te worden.

Ook kunt u persoonlijk contact opnemen met de centrumleider of één van de bestuursleden na een dienst of een activiteit.

Centrumleider en tevens voorzitter van het bestuur: Ananda de Heer
Secretaris van het bestuur en beheerder van de website: Mona Carels

Bankrekening: NL47 INGB 0009 5131 28
Ten name van: Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag

Hierna staan in de tekst links die je kunt aanklikken voor meer informatie over het betreffende onderwerp.
U zou deze link alvast bij uw favorieten kunnen zetten: Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag.

Alle activiteiten staan vermeld in het programma. Daarin staan ook de Universele Erediensten en de Informele viering vermeld en tevens de sprekers van deze diensten. 

Op 7 mei jl. is de Stichting CvUSDH opgericht; zie de Akte van oprichting en het Beleidsplan
 

Binnenkort te verwachten:                              

 

Woensdagavond 21 november om 20.00 uur: Een avond over de poëzie van Roemi:
ROEMI EN HET SOEFISME IN WOORD, BEELD EN MUZIEK
door Roemi- kenner Sipko den Boer (luit) en musicus Cengis Arsianpay (rietfluit).
Zie hier voor meer informatie.