header

Pagina overzicht

 

Centrum voor Universeel Soefisme

Anna Paulownastraat 78 (naast het Vredespaleis)
2518 BJ Den Haag

tel.: 070-2502100

Centrumleider en tevens voorzitter van het bestuur: Ananda de Heer
Secretaris van het bestuur en beheerder van de website: Mona Carels

Bankrekening: NL47 INGB 0009 5131 28
Ten name van: Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag

Vragen of opmerkingen kunnen via e-mail worden gestuurd naar dit adres: 
centrum.usdh@gmail.com 

Alle activiteiten staan vermeld in het programma. Daarin staan ook de Universele Erediensten en de Informele diensten vermeld en tevens de sprekers van deze diensten.

U zou deze link bij de favorieten kunnen zetten: Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag.
 
Op 7 mei jl. is de Stichting CvUSDH opgericht; zie de Akte van oprichting en het Beleidsplan
 

Na een geslaagde centrumdag gaat het Centrum voor Universeel Soefisme met zomerreces en begint het nieuwe seizoen op 2 september.

Voor ieder een mooie zomer toegewenst!

 Gerelateerde afbeelding