header

Pagina overzicht

 


 

Centrum voor Universeel Soefisme

Anna Paulownastraat 78 (naast het Vredespaleis)
2518 BJ Den Haag
tel.: 070-3644590

Centrumleider en tevens voorzitter van het bestuur: Ananda de Heer
Secretaris van het centrum: Mona Carels en Purana Giezeman
Info en bijdragen aan Haagse website: Mona Carels

Vragen of opmerkingen kunnen via e-mail worden gestuurd naar dit adres: 
soefibeweging.centrum.denhaag@gmail.com

Het universeel soefisme vertegenwoordigt een levenshouding waarin het gedachtegoed van het Oosten en het Westen verbonden worden. Het is een traditie die is gesticht door de Indiase mysticus Hazrat Inayat Khan. De kern van de soefi-boodschap is eenheid, geestelijke vrijheid, liefde, harmonie en schoonheid. Zij bedoelt niet een nieuwe religie te stichten. Deze non-dualistische boodschap is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in spirituele groei en daarbij inspiratie hoopt te vinden. De basisgedachte, is dat niet één bepaalde religie de absolute waarheid vertegenwoordigt maar dat in essentie alle religies dezelfde weg wijzen, namelijk de weg naar het goddelijke in ieder mens. Het universeel soefisme is steeds op zoek naar eenheid in verscheidenheid.

Elke zondagochtend wordt er om 11 uur een Universele Eredienst gehouden; deze diensten zijn openbaar, iedereen is welkom. In een Universele Eredienst worden kaarsen aangestoken die symbolisch verschillende religies vertegenwoordigen, er worden teksten gelezen uit religieuze geschriften en er is een toespraak over een thema, waarin de eenheid van de religies tot uiting komt.

Ook diverse andere activiteiten worden door ons centrum aangeboden; u kunt dit nagaan via de links rechtsboven aan deze pagina en in het programma. Er is een veelheid van activiteiten in opgenomen, hopelijk voor ieder aansprekend. 

(Ananda)

 

Binnenkort op de agenda

* woensdag 29 maart: 20.00 uur: Zingen met boventonen, gevolgd door meditatie (zie pagina Open Avonden)

* zondag 23 april van 12.35 - 13.45 uur Meditatie olv Ananda de Heer

* woensdag 17 mei 20.00 uur Open avond: wat maakt muziek spiritueel? (zie pagina Open Avonden)