header

Pagina overzicht

 


 

Centrum voor Universeel Soefisme

Anna Paulownastraat 78 (naast het Vredespaleis)
2518 BJ Den Haag
tel.: 070-2502100

Centrumleider en tevens voorzitter van het bestuur: Ananda de Heer
Secretaris van het bestuur en beheerder van de website: Mona Carels

Bankrekening: NL47 INGB 0009 5131 28
Ten name van: Soefi Beweging Centrum Den Haag

Vragen of opmerkingen kunnen via e-mail worden gestuurd naar dit adres: 
soefibeweging.centrum.denhaag@gmail.com

Het Programma voor het eerste halfjaar van 2018 staat op de website en ontvangt u via een rondzendmail. Op de website van het Centrum kunt u steeds de meest actuele gegevens raadplegen; ook staan daar de sprekers van elke dienst vermeld. U zou deze link bij de favorieten kunnen zetten: Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag

Hopelijk vindt u in onze activiteiten de nodige inspiratie op het spirituele pad.

In het bijzonder wil ik wijzen op de bijeenkomst van woensdagavond 18 april a.s. Die avond maakt deel uit van de serie Open avonden over bewustzijnsontwikkeling. De heer Pim van Lommel zal dan spreken over Bijna Dood Ervaringen en Eindeloos Bewustzijn. Onderaan dit bericht staat hoe u zich kunt aanmelden. 

Het volgende “Gesprek met de Centrumleider” zal worden gehouden op 8 april a.s. na de dienst. De bedoeling is een open gesprek over alles wat u bezig houdt aangaande het Soefisme in het algemeen en het centrum in het bijzonder. 

Ik hoop dat ons centrum een plaats mag zijn waar u spirituele inspiratie en rust zult ervaren en de sociale gemeenschap zult ontmoeten, die kracht en moed geven op ons levenspad. 

Ananda

NB Eind maart zal er naar verwachting weer een Nieuwsbrief verschijnen, met daarin Centrumnieuws en ontwikkelingen in het centrumbestuur.

 

Aanmelding voor de avond met Pim van Lommel

U kunt zich voor deze bijeenkomst van 18 april a.s. aanmelden door middel van een e-mail aan de heer Jan van Workum:  wakil.ap78@gmail.com 
De toegangsprijs is 10 euro, graag contant en gepast betalen bij binnenkomst. Wanneer het maximum aantal aanmeldingen is bereikt wordt u op de wachtlijst geplaatst, u krijgt hierover bericht.

Op 23 mei wordt er een extra thema-avond gehouden over Bijna Dood Ervaringen; op die avond is er rumte voor verdere verdieping en inbreng van eigen ervaringen en vragen. Dit is een open avond, hiervoor hoeft u zich niet vooraf aan te melden.

 

Alle activiteiten staan vermeld in het programma. Daarin staan ook de Universele Erediensten en de Informele diensten vermeld en tevens de sprekers van deze diensten.

 
* op woensdag 21 maart is er een open avond met Jef Boeckmans over het thema 'bewustzijn en meditatie'. Aanvang 20.00 uur.
 
* zondag 25 maart: 11.00 uur Informele Dienst olv MirYam Mildenberg en na afloop meditatie olv Ananda de Heer van 12.30-13.30 uur
 
* Op zaterdagavond 7 april is er om 19.30 uur een concert van KHOSH NEVA (klik hier voor meer informatie).