header

Pagina overzicht

 

Centrum voor Universeel Soefisme
Den Haag

Anna Paulownastraat 78 (naast het Vredespaleis)
2518 BJ Den Haag

tel.: 070-2502100

Centrumleider en tevens voorzitter van het bestuur: Ananda de Heer
Secretaris van het bestuur en beheerder van de website: Mona Carels

Bankrekening: NL47 INGB 0009 5131 28
Ten name van: Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag

Vragen of opmerkingen kunnen via e-mail worden gestuurd naar dit adres: 
centrum.usdh@gmail.com 

Hierna staan in de tekst links die je kunt aanklikken voor meer informatie over het betreffende onderwerp.
U zou deze link alvast bij uw favorieten kunnen zetten: Centrum voor Universeel Soefisme Den Haag.

Alle activiteiten staan vermeld in het programma. Daarin staan ook de Universele Erediensten en de Informele diensten vermeld en tevens de sprekers van deze diensten. 

Op 7 mei jl. is de Stichting CvUSDH opgericht; zie de Akte van oprichting en het Beleidsplan
 

Behalve de wekelijkse diensten op zondag is er binnenkort te verwachten:

In Oktober:

zondag 7 oktober na de Universele Eredienst geven Ronald en Kabir een workshop mbt ademen van 12.30 - 14.30 uur.

dinsdagavond 9 oktober verzorgen Ronals en Kabir een muzikale avond met Soefisongs, dit begint om 20.00 uur.

voor verdere informatie zie de pagina 'open avonden'.