header

Pagina overzicht

298DB26D B4D3 40B9 9D0C 6892EC2E7DF5
  
Gespreks- en stilteavonden
Deze avonden beginnen om 19.45 uur. Ze worden gehouden op De Wouden 1, Assen. Voor informatie en/of aanmelding kun je contact opnemen met NasiBan en Gert: 0592-501254; E-mail: soefi.assen(at)ziggo.nl. Er zijn geen kosten aan verbonden.

 

Meditatie

Deze activiteit biedt de mogelijkheid om in het drukke leven van alle dag even stil te worden en tot jezelf te komen.

Op het programma kunnen staan:meditatie

  • Muziek
  • Meditatie
  • Geleide meditatie
  • Ademhalingsoefeningen
  • Het gezamenlijk zeggen van een Wazifa/mantra

Iedere avond heeft een eigen invulling waarbij centraal staat dat er op iedere avond een moment van inkeer in jezelf in stilte is en duurt ongeveer een uur. Er wordt afgesloten met een kopje koffie of thee. De avonden zijn op 7-2, 7-3, 4-4, 2-5, 6-6 (eerste woensdag van de maand). Iedereen is welkom

 

Open avonden

Zomaar even een kop koffie/thee halen of een praatje maken over wat je bezig houdt. Even een paar Soefi boeken bekijken of een gesprekje kunnen aanknopen over het Universeel Soefisme, dat kan op iedere derde woensdag van de maand. Een ieder is welkom tussen 19.45 en 20.45 uur.

 

Verkenning van enkele spirituele gedachten

Onze huidige maatschappij is veel gericht op prestatie, bezit en status. Vaak is er minder aandacht voor het innerlijk leven. Deze activiteit biedt de mogelijkheid om samen een aantal spirituele gedachten te verkennen en zo tot een innerlijke verdieping te komen. Als basis gebruiken we de 10 soefi-gedachten. Centraal staat de uitwisseling van gedachten, waarbij een ieder de ruimte krijgt voor eigen inbreng en de gelegenheid heeft om zelf te bepalen wat hem of haar wel of niet aanspreekt.

De volgende gedachten komen aan de orde:

24-1:    Gedachten over de kern in alle religies, namelijk het vervullen van het levensdoel van iedere ziel

28-2:    Gedachten over de wet van wederkerigheid: actie en reactie

28-3:    Gedachten over de verbondenheid tussen alle mensen en de gevolgen daarvan.

25-4:    Gedachten over leven vanuit de liefde tussen zelfverloochening en goed doen.boeddha copy copy

23-5:    Gedachten over de invloed van schoonheid op ons hart

27-6:    Gedachten over waarheid en wijsheid

 

De avonden hebben als opzet:

  • Even kennismaken, gevolgd door een moment van stilte
  • Een korte inleiding op de betreffende gedachte vanuit het Universeel Soefisme
  • Reacties op de inleiding
  • Ruimte om eigen meegebracht materiaal rond de betreffende gedachte (tekst, gedicht, foto, muziek, enz.) met elkaar te delen

De avond duurt ongeveer 2 uur. Tussendoor is er tijd voor koffie of thee. De avonden zijn op: 24-1, 28-2, 28-3, 25-4, 23-5, 27-6 (vierde woensdag van de maand). Iedereen is welkom. Het is mogelijk om niet alle avonden bij te wonen. 

 

Gatha-klassen

Tijdens de Gatha-klassen staat een gedeelte uit het boek de Gatha’s centraal. Tevens zijn er ademhalingsoefeningen, stilte en muziek. Samen volgen we ons innerlijk pad en zoeken we naar verdieping en verinnerlijking. Deze avond is voor moerieds en broederschapsleden. De avonden duren ongeveer 2 uur en zijn op 10-1, 14-2, 14-3, 11-4, 9-5, 13-6.