header

Pagina overzicht

klankschaal minder pixels

 

Bijzondere Soefidienst met klanschalen op 28 mei 2017

  

'Er is een mens nodig, een rijpe ziel, om de kennis van God aan de mensen door te geven'.

Deze kennis openbaarde zich in Boeddha, Krishna, Mozes, Christus, Mohammed en vele, vele anderen. Steeds openbaarde het Bewustzijn, de Ene, God, hoe je het noemen wilt, zich in een andere gedaante. Door hen straalde steeds hetzelfde Licht van Leiding; een Licht dat in elk mens aanwezig is! In onze tijd worden steeds meer mensen zich bewust van de grote diepte in hun bewustzijn. Steeds meer onder ons vinden het Licht en de Liefde heel dicht bij in hun eigen hart. En ook steeds meer mensen weten zich op deze manier verbonden met elkaar.  

De boodschap van de Soefibeweging is dat de verschillende religies uit dezelfde Bron voortkomen. Er zijn vele rivieren en zeeën met verschillende namen maar ze bevatten alle water. De religies hebben verschillende namen maar ten diepste vertellen ze eenzelfde verhaal. Wijsheid wordt in verschillende tijden op verschillende manieren uitgedragen, en de Bron van deze Wijsheid kan worden gevonden in het hart van elk mens. 

Tijdens de Soefi-dienst op 28 mei zal er in plaats van een toespraak een muzikale meditatie worden gehouden. Je kunt je op de klanken van klankschalen laten meevoeren naar je innerlijk. Naar een plek waar stilte is en waar je je kunt openstellen voor dat wat komt. Luisterend aanwezig zijn in jezelf. 

Het thema van de dienst is ‘ De Innerlijke Stem’. U bent van harte welkom.

Zondag 28 mei; aanvang 11.00 uur;  Bloemendalstraat 11 te Zwolle

 

Universele Eredienst. 

Alle godsdiensten kunnen volgens de Soefi wegen zijn om tot God te komen.

Ieder kiest zijn weg die het beste bij hem of haar past. Daarom wordt in de Universele Eredienst voor de zes grote wereldgodsdiensten een kaars ontstoken als symbool voor het licht dat deze bepaalde godsdienst aan de wereld brengt.

Inayat Khan heeft een vorm gevonden om de eenheid van religieuze idealen aanschouwelijk te maken. Het goddelijk licht dat in de loop der eeuwen door profeten - de boodschappers van God - aan de wereld is gebracht, wordt symbolisch voorgesteld door het licht dat boven het altaar brandt en waaruit de zeven kaarsen op de altaartafel worden aangestoken.

De wereldgodsdiensten die door deze kaarsen worden gesymboliseerd, zijn het hindoeïsme, het boeddhisme, de godsdienst van Zarathoestra, de joodse godsdienst, het christendom en de islam. De zevende kaars is het symbool voor alle bekende en onbekende mensen die in de wereld het licht van de waarheid in de duisternis van menselijke onwetendheid hebben hooggehouden. Op het altaarkleed is het soefi-embleem aangebracht: een gevleugeld - dus bevrijd - hart. Religie werkt immers niet beperkend, maar bevrijdend. In het hart bevindt zich een wassende maan die de ontvankelijkheid van het hart symboliseert voor het goddelijke licht dat wordt voorgesteld door de vijfpuntige ster.

Tijd:    11.00 uur   

Adres: Bloemendalstraat 11, Zwolle

Wanneer: iedere 4e zondag van de maand

NB in juli en augustus zijn er geen diensten.

Informatie bij Ragini Pierik, T 038 422 05 64

 

Informele dienst

Deze heeft een informeel karakter. In plaats van een altaar is er een kleine tafel met twee kaarsen en wierook. Een aantal mensen leest, naar aanleiding van een thema, uit de heilige boeken van de wereldgodsdiensten. Bovendien vertellen zij hun persoonlijke bevindingen bij het zoeken naar de betreffende passage. Ook u kunt als bezoeker iets over het thema zeggen. Om de waardigheid van de dienst te bewaren en om zoveel mogelijk ruimte te geven aan ieders ervaringen, vermijden we discussie

Iedereen is van harte welkom.

Tijd:     10.00 uur   

Adres:   Engelandseweg 19, Wezep

Wanneer: 2e zondag van de maand

NB  de maanden juli en augustus is er geen dienst
Informatie bij Peter & Joepe T 038-3763377