header

Pagina overzicht

 

Voor een soefi is waarheid de enig ware religie.
Hij ziet die als een zee.

Voor hem zijn alle geloofsovertuigingen golven van die zee.

Hazrat Inayat Khan

                                                               

Universele erediensten van 11.00 - 12.00 uur.
Met de Universele Eredienst wordt de eenheid van religieuze idealen aanschouwelijk en ervaarbaar gemaakt.
Rond een vooraf gekozen thema, geënt op het dagelijkse leven, worden teksten gelezen uit de geschriften van de grote wereldreligies.

Op basis van deze teksten vindt een toespraak plaats.
Tijdens de dienst wisselen spreken, stilte en muziek elkaar af.
De diensten zijn voor iedereen toegankelijk.


Er zijn twee vormen van eredienst:  De formele dienst en de informele dienst.

Bij de formele dienst is een altaar opgesteld.  
Voor iedere religie wordt een kaars aangestoken als symbool van het licht dat deze religie aan de wereld brengt.

Een informele dienst heeft geen altaar en de aanwezigen zitten in een kring.
De kring symboliseert dat wij allemaal, waar we ons ook bevinden op onze innerlijke reis, gelijkwaardig zijn aan elkaar en elkaar nodig hebben op onze weg.


In ons centrum houden wij 10 diensten per jaar, waarvan 6 formeel en 4 informeel.
De erediensten zijn altijd op zondag van 11.00 - 12.00 uur

Datum: Laatste zondag van de maand (in juli en augustus is er geen dienst)

Lokatie: Huize het Oosten (Maconieke ruimte, volg bordjes Soefidienst), Jan Steenlaan 25 in Bilthoven.

Let op : Alleen op 31 maart 2019 in de Woudkapel, Beethovenlaan 21, Bilthoven

 

Eredienst op 28 oktober van 11.00-12.00uur.  Let op wisseling zomer/wintertijd.

Spreker: Saadi Bitter
Thema: "Het antwoord"

 

Verwijzingen naar verschillende geschriften:

Hindoe geschrift: Bhagavad Gita 18:66
Laat alle vormen van religie los en neem met geheel je hart je toevlucht tot Mij alleen. Ik zal je bevrijden van alles wat je pijn doet. Er is geen reden voor zorgen of angst.


Boeddhistisch geschrift: Lotus Soetra 25
De universele deur openbaart zich
in de stem van de aanrollende vloed.
Door ernaar te luisteren en ernaar te leven worden we een kind,
geboren uit het hart van een lotus,
fris, zuiver, gelukkig,
in staat tot spreken en luisteren
in overeenstemming met de universele deur.
Met maar één druppel van het water
van het mededogen
vallend van de tak van een wilg,
keert de lente terug op de grote Aarde.


Zoroastrisch geschrift: Yasna 30:2
Luister met uw oren naar de hoogste waarheden.
Overweeg ze in uw geest met volledige aandacht.
En laat elke man en vrouw voor zichzelf besluiten wat het goede is en wat het kwaad is.
Laten we voordat het einde komt allemaal opstaan om te proberen de boodschap van God te verspreiden.


Joods geschrift: Psalmen 34, 2-7
Ik wil de Heer altijd prijzen.
Altijd zal ik Hem loven.
Ik ben heel erg blij met de Heer.
Mensen die leven zoals Hij het wil
zullen het horen en samen met mij blij zijn.
Laten we samen de Heer prijzen!
Laten we elkaar vertellen welke geweldige dingen Hij heeft gedaan.
Ik riep tot de Heer en Hij antwoordde mij.
Steeds als ik bang was, heeft Hij mij gered.
Mensen die op Hem vertrouwen,
stralen van blijdschap,
want Hij stelt hen nooit teleur.
Ik was er ellendig aan toe.
Toen riep ik de Heer om hulp.
De Heer hoorde het en redde mij uit al mijn moeilijkheden.
Christelijk geschrift: Evangelie van Johannes 16:20-24
Waarachtig, ik verzeker jullie: je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen. Ook een vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is, maar wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal je je vreugde afnemen. Dan hoeven jullie mij niets meer te vragen. Maar ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam - Hij zal het je geven. Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn.


Geschrift van de Islam: Koran, Soerah 7.172
In de naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle,

En toen uw Heer van Adams kinderen een nageslacht uit hun lendenen voortbracht, en hen deed getuigen over henzelf: "Ben ik uw Heer niet?"
antwoordden zij: "Ja, wij getuigen" zodat gij op de Dag der Opstanding niet zoudt zeggen: "Wij waren ons hiervan zeker niet bewust."


Gayan
Het antwoord dat de vraag ontwortelt,
Is werkelijk geïnspireerd.

Het antwoord ligt besloten in de vraag,
Er is geen vraag waar geen antwoord op bestaat.

Waarom, je bedekt zelf het antwoord waarnaar je verlangt.