header

Pagina overzicht

 

Voor een soefi is waarheid de enig ware religie.
Hij ziet die als een zee.

Voor hem zijn alle geloofsovertuigingen golven van die zee.

Hazrat Inayat Khan

                                                               

Universele erediensten:
Met de Universele Eredienst wordt de eenheid van religieuze idealen aanschouwelijk en ervaarbaar gemaakt.
Rond een vooraf gekozen thema, geënt op het dagelijkse leven, worden teksten gelezen uit de geschriften van de grote wereldreligies.

Op basis van deze teksten vindt een toespraak plaats.
Tijdens de dienst wisselen spreken, stilte en muziek elkaar af.
De diensten zijn voor iedereen toegankelijk.


Er zijn twee vormen van eredienst:  De formele dienst en de informele dienst.

Bij de formele dienst is een altaar opgesteld.  
Voor iedere religie wordt een kaars aangestoken als symbool van het licht dat deze religie aan de wereld brengt.

Een informele dienst heeft geen altaar en de aanwezigen zitten in een kring.
De kring symboliseert dat wij allemaal, waar we ons ook bevinden 
op onze innerlijke reis, gelijkwaardig zijn aan elkaar en elkaar nodig hebben op onze weg.


In ons centrum houden wij 10 diensten per jaar, waarvan 6 formeel en 4 informeel.
De erediensten zijn altijd op zondag van 11.00 - 12.00 uur

Datum: Laatste zondag van de maand (in juli en augustus is er geen dienst)

Lokatie: Huize het Oosten (Maconieke ruimte, volg bordjes Soefidienst), Jan Steenlaan 25 in Bilthoven.

 

 

Eredienst op 24 juni 2018 van 11.00-12.00uur

Spreker: Rabia Molendijk
Onderwerp: "Wat is de naam van je verlangen"

 

Verwijzingen naar geschriften:

Hindoe geschrift:
Afstand doen is in wezen een innerlijke houding
Waarbij je zelfzuchtig denken en handelen opgeeft
Om zo werkelijk te genieten
Van wat het leven je te bieden heeft.

Wat je vandaag overkomt, aanvaard het met een glimlach,
bedenk dat een uiterlijke glimlach een innerlijke glimlach te
weeg kan brengen.

De vreugden , die ontstaan zijn uit uiterlijke betrekkingen brengen pijn,
zij hebben hun begin en hun einde.
De wijze verheugt zich daar niet in.


Boeddhistisch geschrift:
Aan allen, die hier nu samen zijn:
Wees gezegend, zeg ik jullie.
Graaf de wortel van verlangen op,
Als wie profijt in de Birana-wortel zoekt.
Laat jezelf niet, als riet in de rivier,
keer op keer, door Mara gebroken worden.

Hij die zijn zinnen terug kan trekken van de aantrekkingskracht van hun objecten, zoals de schildpad zijn ledematen binnen zijn schaal trekt, wees ervan verzekerd dat zo iemand werkelijk tot wijsheid is gekomen.


Zoroastrisch geschrift:
Heer, leer ons, ons niet blind te staren op tijdelijk bezit en op aardse welvaart
Leer ons in te zien, dat er voor ons, die zich geheel op u verlaten,
Een weidser perspectief is weggelegd,
Dat wij een het onvergankelijk licht zullen aanschouwen
En wonen in Uw eeuwig vaderland


Joods geschrift:
Jeremia 17:7-8
Gezegend wie op de Heer vertrouwt,
wiens toeverlaat de Heer is.
Hij is als een boom geplant aan water,
zijn wortels reiken tot in de rivier
Hij merkt de komst van de hitte niet op,
Zijn bladeren blijven altijd groen.
Tijden van droogte deren hem niet,
steeds weer draagt hij vrucht.

Spreuken
Streef naar wijsheid, zoek naar kennis
Wijk niet af van wat Ik zeg, vergeet het niet
Verlaat de wijsheid niet, dan beschermt ze je,
Heb haar lief, dan behoedt ze je
Het begin van wijsheid, is dat je wijsheid zoekt,
Aan alles wat je hebt verworven, inzicht toevoegt.
Acht de wijsheid hoog, dan geeft ze je aanzien,
Ze strekt je tot eer wanneer je haar omhelst.
Ze legt een sierlijke krans om je hoofd,
Schenkt je een luisterrijke kroon


Christelijk geschrift:
Romeinen 8: -18-19
Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd, niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen van God.

Romeinen 8: 38-39
Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat
Er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden
Van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Geschrift van de Islam: Koran, soera 14
Hij maakte voor jullie de zon en de maan dienstbaar in hun vaste loop en Hij maakte voor jullie dag en nacht dienstbaar. Hij heeft jullie van alles wat jullie Hem hebben gevraagd gegeven en als jullie de weldaden van God willen opsommen, kunnen jullie die niet tellen.


Soefigeschrift
Wees tevreden met wat je bezit,
Wees dankbaar voor wat je niet bezit:
Hoe minder goed, hoe minder zorg
Maar wat je echt nodig het, probeer dat te krijgen
En maak van ieder ogenblik het beste moment van je leven.

Onmetelijke ruimte
schoot van Mijn hart
verwek Mijn gedachten
en baar Mijn verlangen.

Ik ben het verlangen van iedere ziel
ieder hart hoort Mijn roep,
ieder mens, vriend of vijand,
voelt Mijn stuwen

                                                                        

Volgende viering op: info volgt

 

- -