header

Pagina overzicht

 

Voor een soefi is waarheid de enig ware religie.
Hij ziet die als een zee.

Voor hem zijn alle geloofsovertuigingen golven van die zee.

Hazrat Inayat Khan

                                                               

Universele erediensten:
Met de Universele Eredienst wordt de eenheid van religieuze idealen aanschouwelijk en ervaarbaar gemaakt.
Rond een vooraf gekozen thema, geënt op het dagelijkse leven, worden teksten gelezen uit de geschriften van de grote wereldreligies.

Op basis van deze teksten vindt een toespraak plaats.
Tijdens de dienst wisselen spreken, stilte en muziek elkaar af.
De diensten zijn voor iedereen toegankelijk.


Er zijn twee vormen van eredienst:  De formele dienst en de informele dienst.

Bij de formele dienst is een altaar opgesteld.  
Voor iedere religie wordt een kaars aangestoken als symbool van het licht dat deze religie aan de wereld brengt.

Een informele dienst heeft geen altaar en de aanwezigen zitten in een kring.
De kring symboliseert dat wij allemaal, waar we ons ook bevinden 
op onze innerlijke reis, gelijkwaardig zijn aan elkaar en elkaar nodig hebben op onze weg.


In ons centrum houden wij 10 diensten per jaar, waarvan 6 formeel en 4 informeel.
De erediensten zijn altijd op zondag van 11.00 - 12.00 uur

 

Datum: Laatste zondag van de maand (in juli en augustus is er geen dienst)

Lokatie: Huize het Oosten (Maconieke ruimte, volg bordjes Soefidienst), Jan Steenlaan 25 in Bilthoven.

Let op: Alleen op 25 februari 2018 in de Woudkapel *, Beethovenlaan 21 te Bilthoven.

 

Vieringen op:
2017: 29-10, 26-11 en 24-12-2017
2018: 28-01. 25-02 (* in de Woudkapel). 25-03, 29-04, 27-05 en 24-06-2018

 

Aanstaande viering:  zondag 29 oktober 2017 van 11.00 - 12.00 uur

Spreker: Saraswati Segaar
Onderwerp: "Het midden tussen Duisternis en licht.

 

Verwijzingen naar de geschriften: informatie volgt !

 

 

- - -